Show simple item record

dc.contributor.authorGrigonis, Valdas
dc.date.accessioned2021-05-10T08:32:08Z
dc.date.available2021-05-10T08:32:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/17449
dc.description.abstractDoctoral dissertation aims to solve a scientific problem: how to assess the impact of derivatives on the country’s systemic risk. The theoretical aspects of the country’s systemic risk and of the impact of derivatives on country’s systemic risk, as well as assessment models of country’s systemic risk, indicators of derivatives factors, and methods for assessing the impact of derivatives on country’s systemic risk are analyzed in the dissertation, advantages and disadvantages of applied assessment methods are identified. a new methodology of empirical research is justified, that allows to evaluate different characteristics of derivatives, i.e. different factors – market size of derivatives, market volatility of derivatives, market liquidity of derivatives, complexity of derivatives, leverage of derivatives, inter-connections between derivatives and other financial instruments – and the impact of these factors on systemic risk of euro area. To assess the impact, time series logistics data analysis method is applied, econometric correlation and regression analysis methods are used. Results of dissertation reveal, that the impact of derivatives on country’s systemic risk is significant, and the biggest impact can be observed via market size factor of derivatives. Additionally, indicators of derivatives key factors are suitable to be used in early warning systems, and the best factor to assess early systemic risk is complexity factor of derivatives.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleIšvestinių finansinių priemonių poveikio Euro zonos šalių sisteminei rizikai vertinimasen
dc.title.alternativeEvaluation of Financial Derivatives Impact on Systemic Risk of Euro Area Countriesen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertaciniu tyrimu siekiama išspręsti mokslinę problemą: kaip vertinti išvestinių finansinių priemonių poveikį šalies sisteminei rizikai. Disertacijoje analizuojami šalies sisteminės rizikos ir išvestinių finansinių priemonių poveikio šalies sisteminei rizikai teoriniai aspektai, šalies sisteminės rizikos vertinimo modeliai, išvestinių finansinių priemonių veiksnių vertinimo rodikliai, išvestinių finansinių priemonių poveikio šalies sisteminei rizikai vertinimo metodai, nustatomi taikytų vertinimo metodų privalumai ir trūkumai. Pagrindžiama nauja empirinio tyrimo metodika, kuri leidžia įvertinti skirtingas išvestinių finansinių priemonių charakteristikas, t. y. skirtingus jų veiksnius – išvestinių finansinių priemonių rinkos dydį, išvestinių finansinių priemonių rinkos kintamumą, išvestinių finansinių priemonių rinkos likvidumą, išvestinių finansinių priemonių sudėtingumą, išvestinių finansinių priemonių svertą, išvestinių finansinių priemonių tarpusavio sąsajas su kitomis finansinėmis priemonėmis – bei šių veiksnių poveikį šalies sisteminei rizikai Euro zonos šalyse. Poveikio vertinimui taikomas laiko eilučių logistinės regresijos duomenų analizės metodas, remiamasi ekonometriniais koreliacinės ir regresinės analizės metodais. Disertacinio tyrimo rezultatai rodo, kad išvestinių finansinių priemonių įtaka šalies sisteminei rizikai yra reikšminga, o labiausiai šis poveikis pasireiškia per išvestinių finansinių priemonių rinkos dydžio veiksnį. Be to, išvestinių finansinių priemonių pagrindinių veiksnių rodikliai yra tinkami naudoti išankstinio perspėjimo sistemose, o šalies išankstinei sisteminei rizikai įvertinti geriausias yra išvestinių finansinių priemonių sudėtingumo veiksnys.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:92941081en
dc.subject.facultyViešojo valdymo ir verslo fakultetasen
dc.subject.keywordŠalies sisteminė rizikaen
dc.subject.keywordIšvestinės finansinės priemonėsen
dc.subject.keywordIšankstinio perspėjimo sistemaen
dc.subject.keywordCountry’s systemic risken
dc.subject.keywordThe model of evaluation of financial derivatives impact on a country’s systemic risken
dc.subject.keywordEarly warning systemen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record