Now showing items 1-4 of 4

  • Gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistema ir vertinimo modelis 

   Rakauskienė, Ona Gražina; Servetkienė, Vaida; Puškorius, Stasys; Čaplinskienė, Marija; Diržytė, Aistė; Ranceva, Olga; Bilevičienė, Tatjana; Kazlauskienė, Eglė; Žitkienė, Rima; Štreimikienė, Dalia; Monkevičius, Algirdas; Bieliauskienė, Rita; Laurinavičius, Alfonsas; Krinickienė, Eglė (2015)
   The studies conducted by well-known foreign (Eric Allardt, Barbara Kay Haas, Robert A. Cummins, Andrew G. White, Ruut Veenhoven, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Robert Reich, Paul Krugman, etc.) and ...
  • Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė: dvidešimt metų rinkos ekonomikoje 

   Rakauskienė, Ona Gražina; Servetkienė, Vaida (2011)
  • Lietuvos šeima Europos kontekste 

   Kanopienė, Vida; Mikulionienė, Sarmitė; Česnuitytė, Vida (2015)
   This collective monograph aims to reveal the peculiarities of ongoing changes in the Lithuanian family in the broader European context. The patterns in partnership and family formation, including trends in marriage rates, ...
  • Visuomenės darnus vystymasis 

   Jociutė, Aldona (2013)