Show simple item record

dc.contributor.authorŽemeckė-Milašauskė, Audronė
dc.date.accessioned2020-09-16T07:27:38Z
dc.date.available2020-09-16T07:27:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16576
dc.description.abstractThe Law on Value Added Tax of the Republic of Lithuania provides for a 0 rate of VAT on goods supplied to another member state; however, the application of that provision often poses difficulties, while the tax authority implements strict controls to verify the legitimacy of 0 rate VAT applied by the company. The paper highlights that in the last few years there was a lot of tax disputes arising out of the application of the Law on Value Added Tax of the Republic of Lithuania concerning the calculation of VAT charged on the value of goods. The paper analyses the application of the zero per cent value added tax rate charged on goods supplied to other EU Member States, the validity of the tax authority’s requirements for the evidence to be provided by the supplier and the issues arising from this process. Taking into account the sensitivity of the issue both in the Republic of Lithuania and other EU Member States, certain amendments of the EU legislation governing the calculation of applicable 0 rate VAT rate came into effect on 1 January 2020. Article 138 of the Council Directive 2006/112/EC4was amended and came into effect on 01-01-2020 and the Council Implementing Regulation (EU) 2018/1912 of 4 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards certain exemptions for intra-Community transactions5 also became effective on 01-01-2020.The Ministry of Finance made respective amendment to the Law on Value Added Tax, which became effective on 1 January 2020. The authorities have come to the conclusion that new regulations will help to resolve issues relating to the application of 0 % VAT rate. However, it is only the future case-law of the Supreme Administrative Court of Lithuania that will identify precisely the peculiarities of the legislation in this area.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleĮ kitas ES valstybes nares tiekiamoms prekėms nulinio procento pridėtinės vertės mokesčio taikymas: problemos ir jų sprendimo būdaien
dc.title.alternativeApplication of Zero Rate Value Added Tax Charged on Goods Supplied to Other EU Member States: Problems and Solutionsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas leidžia taikyti 0 procentų PVM tarifą prekėms, kurios tiekiamos į kitą valstybę narę, tačiau šios nuostatos taikymas neretai sukelia daug sunkumų, o ir mokesčių administratorius griežtai tikrina ar įmonė galėjo pritaikyti 0 procentų PVM tarifą. Akcentuotina, jog LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo taikymas šiuo aspektu pastaraisiais metais Lietuvos Respublikoje sąlygojo didelį skaičių mokestinių ginčų, kylančių dėl mokesčių mokėtojams apskaičiuojamo PVM. Straipsnyje analizuojama 0 procentų PVM tarifo taikymas į kitas ES valstybes nares teikiamoms prekėms, mokesčių administratoriaus reikalavimų pagrįstumas įrodymams, kuriuos privalo pateikti tiekėjas bei iš šio proceso kylanti problematika. Atsižvelgiant tiek į Lietuvos Respublikoje, tiek ES šalyse, šiuo klausimu, egzistuojančią problematiką 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 0 procentų PVM tarifo taikymo apskaičiavimą reglamentuojančių ES teisės aktų pasikeitimai. Pakeistas ir nuo 2020-01-01 įsigalioja Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnis1 bei nuo 2020-01-01 įsigaliojo 2018-12-04 Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1912, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 282/2011 dėl PVM administravimo nuostatos.2 Finansų ministerija parengė atitinkamas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, kurios įsigaliojo nuo 2020 metų sausio mėn.1 d. Prieita išvados, jog naujasis teisinis reguliavimas galėtų išspręsti su 0 procentų PVM tarifo taikymu kylančias problemas, tačiau tik ateityje suformuota LVAT praktika tiksliai atskleis šios srities teisės aktų taikymo ypatumus.en
dc.doi10.13165/PSPO-20-24-25en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (24). ISSN 2029-1701, 2020, T. 24en
dc.subject.facultyViešojo saugumo akademijaen
dc.subject.keywordNulinio procento pridėtinės vertės mokesčio tarifasen
dc.subject.keywordPrekės tiekėjasen
dc.subject.keywordMokesčių administratorius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosen
dc.subject.keywordThe zero rate of Value-Added Taxen
dc.subject.keywordSupplier of goodsen
dc.subject.keywordTax authority - State Tax Inspectorate at the Ministry of Finance of the Republic of Lithuaniaen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record