Show simple item record

dc.contributor.authorVashchenko, Yuliya
dc.contributor.authorOtradnova, Olesia
dc.contributor.authorTsiura, Vadym
dc.date.accessioned2020-06-18T08:20:05Z
dc.date.available2020-06-18T08:20:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16512
dc.description.abstractThis paper aims at analysing the policy and legal framework of joint study programmes in Eastern Partnership countries (EaP countries) in frames of the standards of the European Higher Education Area and providing the recommendations on its enhancement. It is concluded that the internationalization of higher education has been considered as one of the critical priorities of the educational policy in EaP countries. However, more emphasis on the role of joint study programmes is needed. The level of specification of legislative requirements on joint study programmes in EaP countries differs. The educational laws in Georgia, Moldova include special provisions devoted to joint study programmes, in Ukraine – basic framework, including the possibility to establish joint study programmes and awarding the joint degrees, while respective legislation in Armenia, Azerbaijan, and Belarus – just general provisions regarding the international cooperation of higher educational institutions. It is suggested to implement the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes in national laws and regulations in EaP countries, first of all, in part of the definition of joint study programmes and the recognition of the accreditation decisions of foreign quality assurance agencies.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleJoint Study Programmes in the Educational Policy and Law of Eastern Partnership Countriesen
dc.title.alternativeJungtinės studijų programos rytų partnerystės švietimo politikoje ir teisėjeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje siekiama išanalizuoti Rytų partnerystės valstybių jungtinių studijų programų politinę ir teisinę sistemą, atsižvelgiant į Europos aukštojo mokslo erdvės standartus bei pateikiant rekomendacijas dėl jos tobulinimo. Straipsnyje daroma išvada, kad aukštojo mokslo tarptautinimas laikytinas vienu iš didžiausių prioritetų Rytų partnerystės švietimo politikoje, tačiau būtina daryti didesnį akcentą jungtinių studijų programų vaidmeniui. Rytų partnerystės šalyse teisiniai reikalavimai jungtinėms studijų programoms skiriasi. Į Gruzijos, Moldovos švietimo įstatymus yra įtrauktos specialios nuostatos, skirtos jungtinėms studijų programoms, Ukrainos švietimo teisiniame reglamentavime yra nuostatų, susijusių su galimybe sudaryti jungtines studijų programas ir suteikti jungtinius kvalifikacijos laipsnius, Armėnijos, Azerbaidžano ir Baltarusijos įstatymuose reglamentuojamos tik bendrosios nuostatos dėl tarptautinio aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo. Siūloma, kad Rytų partnerystės valstybių nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais būtų įgyvendintas Europos požiūris į jungtinių programų kokybės užtikrinimą, pirmiausia iš dalies apibrėžiant jungtines studijų programas ir pripažįstant užsienio kokybės užtikrinimo agentūrų akreditavimo sprendimus.en
dc.doi10.5755/j01.ppaa.19.1.25185en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2020, 19(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEducational developmenten
dc.subject.keywordInternationalization strategyen
dc.subject.keywordEducational administrationen
dc.subject.keywordJoint study programmeen
dc.subject.keywordQuality assuranceen
dc.subject.keywordŠvietimo plėtraen
dc.subject.keywordTarptautinimo strategijaen
dc.subject.keywordŠvietimo administravimasen
dc.subject.keywordJungtinė studijų programaen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record