Show simple item record

dc.contributor.authorAtutienė, Eglė
dc.date.accessioned2020-05-26T05:19:04Z
dc.date.available2020-05-26T05:19:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16476
dc.description.abstractThe purpose of the research - to reveal the theoretical basics of mediation - as a way of solving business disputes - and peculiarities of its application. In order to fully disclose the chosen research subject, it was decided to analyze the fundamental features of business dispute mediation and the concept of business disputes. The author of the dissertation seeks to answer the question of why the Lithuanian legal system should make some room for a business dispute mediation? The dissertation deals with the investigation of the peculiarities of mediation in when a different category dispute is being resolved, mediation in the resolution of international commercial disputes and business mediation characteristics in other countries. The conceptions of the mediation agreement as a contractual basis of business dispute mediation as well as the agreement over the heart of the dispute are discussed. The dissertation presents the results of quantitative research on the peculiarities of mediation its application in business carried out by the author. Finally, the development concept of business dispute mediation in the Republic of Lithuania, proposed by the author of the dissertation, is presented.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleVerslo ginčų mediacija: teoriniai pagrindai ir taikymo ypatumaien
dc.title.alternativeBusiness Dispute Mediation: Theoretical Grounds and Peculiaritiesen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltŠio disertacinio tyrimo tikslas – remiantis moksline analize, atskleisti mediacijos, kaip verslo ginčų sprendimo būdo, teorinius pagrindus, taikymo ypatumus ir vystymosi tendencijas. Visapusiškam pasirinkto tyrimo dalyko atskleidimui nuspręsta išanalizuoti fundamentaliuosius požymius, nusakančius kas yra verslo ginčų mediacija ir kokie ginčai yra laikomi verslo ginčais, bei atsakyti į klausimą, kodėl Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje turėtų atsirasti vietos verslo ginčų mediacijai. Disertacijoje išskiriami ir nagrinėjami mediacijos susitarimo teisiniai padariniai bei susitarimo dėl verslo ginčų esmės vykdymo problematika. Apžvelgiama verslo mediacijos padėtis užsienio valstybėse, nagrinėjamos tarptautinių verslo ginčų sprendimo mediacijos būdu ypatybės. Atliktos mokslinės analizės pagrindu nurodoma verslo ginčų mediacijos, lyginant ją su kitomis mediacijos rūšimis, specifika. Pristatomi atlikto kiekybinio tyrimo apie mediacijos ypatybes ir jos taikymą versle rezultatai ir pateikiama disertacijos autorės siūloma verslo ginčų mediacijos vystymo koncepcija Lietuvoje.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordVerslo ginčaien
dc.subject.keywordMediacijaen
dc.subject.keywordGinčų sprendimasen
dc.subject.keywordBusiness disputeen
dc.subject.keywordMediationen
dc.subject.keywordResolving a disputeen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record