Show simple item record

dc.contributor.authorStasiukynas, Andrius
dc.contributor.authorVisockaitė, Audra
dc.date.accessioned2020-04-06T12:34:46Z
dc.date.available2020-04-06T12:34:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn9789955199137
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16286
dc.description.abstractActivities by community and non-governmental organizations play an important role in the State management. Recent initiatives have shown the state itself does not guarantee the well-being of its citizens, and this can be done in particular by informal organizations. The decisive development of modern society, the role of self-regulatory processes comes to the entities that represent informal structures and community-based organizations; therefore, it can be argued that various informal structures and communitybased organizations gradually become very significant subjects in the development of society and in the management of progress. This requires a comprehensive approach and systematic multi-functional, multi-purpose, that persons in the social field to understand the importance of community service and be able to work in society by creating a culture of interinstitutional cooperation based on creativity and trust, which encourages cooperation between central and local authorities, private institutions and communities in the interest of society changes. One of the main features of the NGO community-building services market is their relationship with local authorities. In order to strengthen local communities and at the same time ensure the success of their services, municipalities should (i) plan their funding of co-operation with community-based organizations and NGOs; (ii) to provide funding to support community-based social services organizations and NGOs; (iii) plan funds through project financing, service procurement. In order to ensure the efficiency of the provision of social services, it is important to promote partnership between the non-governmental and public sector and local authorities. There is a continued need for intensive discussions and conferences where members of the community, academics, public authorities, nongovernmental organizations have the opportunity to share experiences, concrete suggestions on how to make these processes even more effective.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleBendruomeninės paslaugos kaip socialinio saugumo užtikrinimo prielaidosen
dc.title.alternativeServices Rendered by Public Organisations as Prerequisites for Social Maintenanceen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltBendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų vykdoma veikla užima svarbią vietą valstybės valdyme. Pastarųjų metų iniciatyvos parodė, kad valstybė nėra pajėgi pati viena užtikrinti gerovės savo piliečiams, o šioje srityje tai gali padaryti būtent neformalios organizacijos. Lemiamas šiuolaikinės visuomenės raidos, susireguliavimo procesų vaidmuo atitenka subjektams, kurie atstovauja neformalioms struktūroms bei bendruomeninėms organizacijoms, todėl, galima teigti, kad įvairios neformalios struktūros ir bendruomeninės organizacijos pamažu tampa ypač reikšmingais visuomenės raidos ir pažangos procesų valdymo subjektais. Tam reikia holistinio požiūrio ir sisteminių daugiafunkcių, daugiasektorinių pastangų, kad asmenys, veikiantys socialiniame lauke, suprastų bendruomeninių paslaugų svarbą ir gebėtų dirbti visuomenėje, sukuriant kūrybiškumu ir pasitikėjimu grįstą tarpinstitucinio bendradarbiavimo kultūrą, skatinančią centrinės ir vietos valdžios, privačių institucijų ir bendruomenių bendradarbiavimą siekiant visuomenei naudingų pokyčių. Vienas svarbesnių bendruomenininkių nevyriausybinių organizacijų paslaugų rinkoje įsitvirtinimo požymių – jų santykiai su vietos valdžios institucijomis. Norint stiprinti vietos bendruomenes ir tuo pačiu užtikrinti jų teikiamų paslaugų sėkmę savivaldybės turėtų (i) planuoti savo bendradarbiavimo su bendruomeninėmis organizacijomis ir NVO finansavimą; (ii) numatyti lėšų socialines paslaugas teikiančių bendruomeninių organizacijų ir NVO rėmimui; (iii) planuoti lėšas taikant projektinį finansavimą, paslaugų pirkimą. Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų teikimo efektyvumą, svarbu skatinti partnerystę tarp nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus bei vietos valdžios institucijų. Ir toliau reikia inicijuoti intensyvias diskusijas ir konferencijas, kuriose bendruomenių nariai, mokslininkai, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai turėtų galimybę dalintis patirtimi, konkrečiais pasiūlymais, kaip būtų galima šiuos procesus dar labiau efektyvinti.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:29692172en
dc.publication.sourceInternational Security in the Frame of Modern Global Challenges: International Security in the Frame of Modern Global Challenges: Collection of Scientific Works / Mykolas Romeris University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman of Scientific Works / Mykolas Romeris University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetmanen
dc.subject.facultyEkonomikos ir verslo fakultetasen
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordBendruomeninės paslaugosen
dc.subject.keywordSocialinis saugumasen
dc.subject.keywordStruktūriniai pokyčiaien
dc.subject.keywordCommunity servicesen
dc.subject.keywordSocial securityen
dc.subject.keywordStructural changeen
dc.subject.publicationtypeP1een
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record