Show simple item record

dc.contributor.authorBortnikas, Aleksandras
dc.date.accessioned2020-04-06T08:25:33Z
dc.date.available2020-04-06T08:25:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn9789955199137
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16273
dc.description.abstractThe article deals with the application of the method of teaching in modern service organizations. By accelerating the changes in the business world, the development of human resources is becoming more relevant, which makes it possible for organizations to become more flexible and competitive. As a result, the advisory method of education is becoming increasingly important for organizations. Educational leadership is prevalent in most countries of the world and is well-known and increasingly used. In Lithuania, this method gradually acquires solid scientific justification, but there is little known and applied in the Lithuanian institutions. Educational management promotes awareness, autonomy and engagement of people working in the organization, at the same time increasing its efficiency. This method is used to achieve the intended goals, better results, and higher productivity. Applying the counseling education method adapted to the modern organization of services would create more opportunities to realize the employees’ potential, develop their thinking skills, increase their responsibility for their own development. Primarily these factors improve labor productivity and service quality, and also increase the efficiency of modern service organizations.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleUgdomojo vadovavimo taikymo principų svarba šiuolaikinėje paslaugų organizacijojeen
dc.title.alternativeLeadership Principles in a Modern Service Organisationen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamas ugdomojo vadovavimo metodo taikymas šiuolaikinėse paslaugų organizacijose. Greitėjant pokyčiams verslo pasaulyje, aktualiu tampa žmogiškųjų išteklių ugdymas, kuris suteikia galimybę organizacijoms tapti lankstesnėmis ir konkurencingesnėmis. Dėl to konsultuojamojo ugdymo metodo taikymas organizacijoms tampa vis svarbesnis. Ugdomasis vadovavimas yra paplitęs daugumoje pasaulio valstybių yra gerai žinomas ir vis dažniau taikomas. Lietuvoje šis metodas pamažu įgauna solidų mokslinį pagrindimą, tačiau Lietuvos organizacijoms yra mažai žinomas ir taikomas. Ugdomasis vadovavimas, skatina organizacijoje dirbančių žmonių sąmoningumą, savarankiškumą bei įsitraukimą, kartu didina ir jos efektyvumą. Šis metodas naudojamas norint pasiekti numatytų tikslų, geresnių rezultatų, didesnio našumo. Visa tai pasiekti padeda ugdomojo vadovavimo metodikos – GROW metodika ir „Vidinio žaidimo“ metodika. Taikant šiuolaikinei paslaugų organizacijai adaptuotą konsultuojamojo ugdymo metodą, atsirastų daugiau galimybių realizuoti darbuotojų potencialą, lavinti jų mąstymo įgūdžius, didinti atsakomybę už savo tobulėjimą. Šie veiksniai ypatingai gerina darbo našumą bei paslaugų kokybę, o kartu – ir didina šiuolaikinių paslaugų organizacijų efektyvumą.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:29676918en
dc.publication.sourceInternational Security in the Frame of Modern Global Challenges: Collection of Scientific Works / Mykolas Romeris University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetmanen
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordUgdomasis vadovavimasen
dc.subject.keywordKonsultuojamasis ugdymasen
dc.subject.keywordUgdomojo vadovavimo metodasen
dc.subject.keywordEducational guidanceen
dc.subject.keywordEducation is based on counselingen
dc.subject.keywordLeadership training methoden
dc.subject.publicationtypeP1een
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record