Show simple item record

dc.contributor.authorValantiejus, Gediminas
dc.date.accessioned2020-03-27T08:42:43Z
dc.date.available2020-03-27T08:42:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn9789955199793
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16242
dc.description.abstractThe study presented in this monograph, the title of which is “Legal Regulation of Customs Duties in International Trade between the European Union and the People’s Republic of China, Russian Federation as well as the Republic of India: Theoretical and Practical Aspects” deals with theoretical issues of structure and functioning of the international, EU customs law and national customs law of the Republic of Lithuania. The author also investigates practical legal problems arising from the application of customs duties and other related import taxes, which are used for the regulation of international trade between the EU and selected third countries – People’s Republic of China, Russian Federation and the Republic of India. The monograph may be useful to all the subjects, which applies customs law: Tax Administrators and Tax Dispute Resolution Authorities (both at the EU and national level, including subjects, representing the interests of the Republic of Lithuania in the EU‘s institutions) as well as business entities trading with the third countries (inter alia People’s Republic of China, Russian Federation, Republic of India) and entering into customs related legal relationships as well as defending their rights and legitimate interests in disputes with customs administrations throughout the EU.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleMuitų teisinis reguliavimas tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos: teoriniai ir praktiniai aspektaien
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltMonografijoje „Muitų teisinis reguliavimas tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos, Indijos Respublikos: teoriniai ir praktiniai aspektai“ yra nagrinėjami teoriniai tarptautinės, ES ir nacionalinės Lietuvos Respublikos muitų (muitinės) teisės struktūros bei funkcionavimo klausimai. Taip pat kartu tiriamos bei pristatomos muitų ir kitų su jais susijusių importo mokesčių taikymo praktinės teisinės problemos, kylančios reguliuojant ES tarptautinę prekybą su pasirinktomis trečiosiomis valstybėmis – Kinijos Liaudies Respublika, Rusijos Federacija, Indijos Respublika. Autoriaus atliktas tyrimas gali būti naudingas muitų teisės aktus taikantiems subjektams – mokesčių administratoriams ir mokestinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms, teisės aktų leidėjams (ES ir nacionaliniu lygmeniu, taip pat atstovaujant Lietuvos Respublikos interesus ES institucijose) bei verslo subjektams, prekiaujantiems su trečiosiomis valstybėmis (inter alia Kinijos Liaudies Respublika, Rusijos Federacija, Indijos Respublika) dalyvaujantiems su muitų taikymu susijusiuose teisiniuose santykiuose ir ginantiems savo teises ir teisėtus interesus ginčuose su muitinės administracijomis.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordMuitaien
dc.subject.keywordTeisinis reguliavimasen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungaen
dc.subject.keywordKinijaen
dc.subject.keywordIndijaen
dc.subject.keywordRusijos Federacijaen
dc.subject.publicationtypeK1aen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record