Show simple item record

dc.contributor.authorJurgilė, Vaida
dc.date.accessioned2020-03-12T11:30:10Z
dc.date.available2020-03-12T11:30:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16194
dc.description.abstractThe dissertation “Grounded “spiral” theory of intercultural learning: learning experience of Lithuanian students” aims not only to better understand how students learn in intercultural studies but also to discuss relevant and problematic aspects of intercultural learning from a scientific perspective. This dissertation focuses on intercultural learning that takes place in the classroom and is related to inevitable encounters between the Self and the Other. The methodological approach applied in this dissertation helps to fully uncover the relationship between cultural identity and cultural learning, which can lead to both positive learning results and internal tensions, resistance, linguistic divide, and even fear. The empirical research made it possible to use the metaphor of intercultural learning spiral, which newly revealed the concept of intercultural learning and its complexity. The spinning of the spiral back and forth represent the process of intercultural learning, in which students constantly strive to balance their learning process.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleGrindžiamoji tarpkultūrinio mokymosi ,,spiralės“ teorija: lietuvių studentų mokymosi patirtisen
dc.title.alternativeGrounded “Spiral” Theory of Intercultural Learning: Learning Experience of Lithuanian Studentsen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertacijoje „Grindžiamoji tarpkultūrinio mokymosi „spiralės“ teorija: lietuvių studentų mokymosi patirtis“ siekiama ne tik geriau suprasti, kaip studentai mokosi tarpkultūrinėse studijose, bet ir iš mokslinės perspektyvos aptarti aktualius ir probleminius tarpkultūrinio mokymosi aspektus. Šioje disertacijoje fokusuojamasi į auditorijoje vykstantį tarpkultūrinį mokymąsi, susijusį su neišvengiamais aš ir kito susidūrimais. Disertacijoje taikoma grindžiamosios teorijos metodologinė prieiga padeda visapusiškai atskleisti kultūrinio tapatumo ir tarpkultūrinio mokymosi sąsajas, kurios gali lemti tiek pozityvius mokymosi rezultatus, tiek vidinę įtampą, pasipriešinimus, kalbinę atskirtį, netgi baimę. Atliktas empirinis tyrimas leido pasitelkti tarpkultūrinio mokymosi spiralės metaforą, kuri naujai atskleidė tarpkultūrinio mokymosi koncepciją ir jo kompleksiškumą. Spiralės sukimasis pirmyn ir atgal vaizduoja tarpkultūrinio mokymosi procesą, kurio metu studentai nuolat stengiasi balansuoti savo mokymosi procese.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:53123677en
dc.subject.facultyEdukologijos ir socialinio darbo institutasen
dc.subject.keywordLietuvių studentaien
dc.subject.keywordTarpkultūrinis mokymasisen
dc.subject.keyword“Spiralės” teorijaen
dc.subject.keywordLithuanian studentsen
dc.subject.keywordIntercultural learningen
dc.subject.keyword“Spiral” theoryen
dc.subject.laboratoryEdukacinių technologijų laboratorijaen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record