Show simple item record

dc.contributor.authorUrmanavičienė, Audronė
dc.date.accessioned2019-12-27T12:30:42Z
dc.date.available2019-12-27T12:30:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn9789955199779
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16066
dc.description.abstractThe dissertation analyzes the implementation of social impact assessment of work integration social enterprises in the Baltic States.The importance of implementing social impact assessments for social enterprises is increasingly emphasized in the scientific literature and EU guidance acts. However, the implementation of social impact assessment is hampered by barriers and limitations within the organization’s internal and external environment. Besides, for work integration social enterprise, the implementation of the social mission requires additional resources and time. Social impact assessment practices in organizations are not widespread. In order to achieve sustainable development of the social enterprise sector, successful integration of disadvantaged people, and efficient use of funds, it is essential to identify how to implement a systematic, regular assessment of the social impact of work integration social enterprises, with existing obstacles and limitations in the internal and external environment of organizations. The problem of implementing social impact assessment requires a holistic approach, taking into account the internal and external environment of the organization. The dissertation analyzes theoretical aspects of social impact assessment implementation and research on social impact assessment implementation in the Baltic States. Based on theoretical and empirical research, the concept of implementation of social impact assessment by work integration social enterprise provides a better understanding of the environmental conditions of implementation of the Baltic States assessment process, preconditions for overcoming obstacles and limitations, actions and measures required for implementation of systematic, regular social impact assessment of social enterprises.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleUžimtumo srityje veikiančių socialinių įmonių kuriamo socialinio poveikio vertinimo įgyvendinimas Baltijos šalyseen
dc.title.alternativeImplementation of the Social Impact Assessment of Work Integration Social Enterprises in Baltic Statesen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertacijoje analizuojamas užimtumo srityje veikiančių socialinių įmonių kuriamo socialinio poveikio vertinimo įgyvendinimas Baltijos šalyse. Mokslinėje literatūroje ir Europos Sąjungos lygmens teisės aktuose vis labiau akcentuojama socialinių įmonių poveikio vertinimo įgyvendinimo svarba. Tačiau socialinio poveikio vertinimo įgyvendinimą stabdo organizacijos vidinėje ir išorinėje aplinkoje esančios kliūtys ir apribojimai. Be to, užimtumo srityje veikiančių socialinių įmonių, socialinės misijos įgyvendinimas reikalauja papildomų išteklių ir laiko. Socialinio poveikio vertinimo praktika organizacijose yra menkai paplitusi, todėl siekiant tvaraus socialinių įmonių sektoriaus vystymo, sėkmingos socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos, efektyvaus lėšų panaudojimo svarbu nustatyti, kaip įgyvendinti sistemingą, reguliarų socialinių įmonių, veikiančių užimtumo srityje, socialinio poveikio vertinimą, esant kliūtims ir apribojimams vidinėje ir išorinėje organizacijų aplinkoje. Socialinio poveikio vertinimo įgyvendinimo problema reikalauja holistinio požiūrio, atsižvelgiant į vidinę ir išorinę organizacijos aplinką. Disertacijoje analizuojami teoriniai socialinio poveikio vertinimo įgyvendinimo aspektai ir atliekamas socialinio poveikio vertinimo įgyvendinimo Baltijos šalyse tyrimas. Teorinio ir empirinio tyrimo pagrindu parengta užimtumo srityje veikiančių socialinių įmonių kuriamo socialinio poveikio vertinimo įgyvendinimo koncepcija leidžia geriau išsiaiškinti Baltijos šalių vertinimo proceso įgyvendinimo aplinkos sąlygas, kliūčių ir apribojimų įveikimo prielaidas, veiksmus ir priemones, kurie yra reikalingi įgyvendinant sistemingą, reguliarų socialinio poveikio vertinimą socialinėse įmonėse.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:46966399en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordSocialinės įmonėsen
dc.subject.keywordSocialinis poveikisen
dc.subject.keywordBaltijos šalysen
dc.subject.keywordSocial enterprisesen
dc.subject.keywordSocial impacten
dc.subject.keywordBaltic statesen
dc.subject.laboratoryVerslo inovacijų laboratorijaen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record