Show simple item record

dc.contributor.authorVaigė, Laima
dc.date.accessioned2019-12-04T09:36:46Z
dc.date.available2019-12-04T09:36:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn9789955198390
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16025
dc.description.abstractThe thesis “Violence against Women under International law: Filling the gaps at international, regional and national levels” aims at assessment of the gaps of legal regulation on protection and prevention of violence against women, focusing on procedural, conceptual and substantive challenges that arise at international, regional and national levels. First, the thesis focuses on the alleged normative gap of international law, and conceptual, as well as substantial problems of the legal regulation on protection against violence at the level of international law, and critically assesses the suggested draft UN Convention on violence against women (2015). The author suggests that the current text of the Convention does not sufficiently address the existing gaps. In the second part of the thesis, the author analyses the regional legal regulation on VAW, focusing on the aspects of protection and prevention in order to evaluate the extent of states’ due diligence obligations in these areas and critically assess the remaining gaps. The author provides insights on the ways that the complex regional system of European law could provide more comprehensive protection against VAW. Finally, the author analyses domestic compliance with international law, by focusing on the key problems in protection and prevention of VAW and evaluating the compliance of Lithuanian legal regulation on VAW against the international standards. The author provides recommendations on further development of the Lithuanian law, to ensure better protection of women against violence.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMykolas Romeris University (Restricted access until 2023-02-02)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen
dc.titleViolence against Women under International Law: Filling the Gaps at International, Regional and National Levelsen
dc.title.alternativeSmurtas prieš moteris pagal tarptautinę teisę: spragų pildymas tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiuen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertacija „Smurtas prieš moteris pagal tarptautinę teisę: spragų pildymas tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu“ siekiama įvertinti apsaugos nuo smurto prieš moteris teisinio reguliavimo spragas, nagrinėjant procesinius, konceptualius ir materialius iššūkius. Pirma, nagrinėjama tarptautinės teisės normatyvinė spraga smurto prieš moteris srityje, ir konceptualios bei materialios problemos globaliu lygiu, bei siekiama kritiškai įvertinti 2015 m. JT Konvencijos dėl smurto prieš moteris pasiūlymą. Autorė daro išvadą, kad dabartinis Konvencijos teksto pasiūlymas turi mažai pridėtinės vertės, ir neužpildo globalių tarptautinės teisės spragų. Antroje disertacijos dalyje autorė analizuoja regioninį teisinį reguliavimą, pagrindinį dėmesį skirdama apsaugos ir prevencijos aspektams. Įvertinusi valstybių deramo stropumo pareigos apimtį šioje srityje ir išliekančias spragas, autorė pateikia įžvalgas, kaip Europos teisė galėtų suteikti geresnę ir išsamesnę apsaugą nuo smurto prieš moteris. Galiausiai, autorė nagrinėja nacionalinės teisės atitiktį tarptautinei teisei, sutelkdama dėmesį į pagrindines problemas apsaugos nuo smurto ir jo prevencijos srityje. Įvertinusi Lietuvos teisinį reguliavimą, atsižvelgdama į tarptautinius standartus, autorė pateikia rekomendacijas dėl tolesnio Lietuvos teisinio reguliavimo tobulinimo.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:20858879en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordViolence against womenen
dc.subject.keywordGender-based violenceen
dc.subject.keywordIstanbul Conventionen
dc.subject.keywordSmurtas prieš moterisen
dc.subject.keywordCEDAW konvencijaen
dc.subject.keywordStambulo konvencijaen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record