Show simple item record

dc.contributor.authorGumbrevičiūtė-Kuzminskienė, Diana
dc.date.accessioned2019-10-30T07:39:29Z
dc.date.available2019-10-30T07:39:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15990
dc.description.abstractThe main subject matter of this research is implementation of the principle of equal opportunities in labour law of the European Union and Lithuania. The aim of the research is by using theoretical and practical (comparative) aspects to analyze the implementation of the principle of equal opportunities in the European Union and the Lithuanian Labour Law, formulate opinions and make suggestions for more effective implementation of the principle in the Lithuanian labor law. In order to achieve such goal the following objectives were formulated: a) to reveal the concept of equal opportunities, definition of equality and discrimination, and to discuss the relationship between discrimination and differentiation; b) to analyse the concept of direct discrimination as one of the fundamental form of the violation of the principle of equal opportunities, to disclosure the concepts of other forms of discrimination, showing the effect of the proper application of the specific concepts of equal opportunities as the objective of directives; c) to disclose specific measures and rules in the cases of discrimination at work that facilitate burden of proof for the victim; d) to evaluate the role of the Equal Opportunities Ombudsman in the process of implementing the principle of equal opportunity; e) to examine redress mechanisms of that are available for the victims of discrimination at workplace; f) to assess the case law of implementation of the principle of equal opportunities as the case law in the Lithuanian courts and the European Court of Justice. g) to discuss possible proactive measures that contribute to implementation of the principle of equal opportunities. The structure of the dissertation was determined by the goals of the research. This thesis consists of introduction which discusses the methodology of the research, three parts of the research, conclusions and recommendations, list of bibliography.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleLygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėjeen
dc.title.alternativeImplementation of the Principle of Equal Opportunities in the Labour Law of the European Union and Lithuaniaen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltTyrimo objektas ir kartu teisinė problema atspindėta disertacijos temos pavadinime – tai lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje. Tyrimo tikslas. Teoriniu ir praktiniu lyginamuoju aspektu analizuoti lygių galimybių principo įgyvendinimo probleminius klausimus Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje, suformuluoti išvadas bei pateikti siūlymus veiksmingesniam lygių galimybių principo įgyvendinimui Lietuvos darbo teisėje aptarti galimas proaktyvias priemones, kuriomis siekiama lygių galimybių principo įgyvendinimo. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami ir darbe sprendžiami šie uždaviniai: a) atskleisti lygių galimybių principo sampratą, apibrėžti lygiateisiškumo ir diskriminacijos, diskriminacijos ir diferenciacijos santykį; b) išanalizuoti tiesioginės diskriminacijos kaip vienos pagrindinių lygių galimybių principo pažeidimo formos sampratos turinį, atskleisti kitų diskriminacijos formų sampratas, parodant teisingo sąvokų vartojimo įtaką veiksmingam lygių galimybių principo, kaip direktyvų tikslo, įgyvendinimui darbo santykiuose; c) atskleisti specialias įrodinėjimo priemones ir taisykles, kuriomis siekiama palengvinti diskriminaciją patyrusių darbuotojų įrodinėjimą diskriminacijos darbe bylose; d) įvertinti pagrindinės lygių galimybių principą įgyvendinančios institucijos - Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos – vaidmenį įgyvendinant lygių galimybių principą; e) atskleisti diskriminaciją patyrusių darbuotojų pažeistų teisių gynimo priemones; f)vertinti ETT bei Lietuvos teismų formuojamą lygių galimybių principo pažeidimo bylų nagrinėjimo praktiką. Disertacijos struktūra. Disertaciją sudaro įvadas, trys dėstomosios tiriamosios dalys, išvados, pasiūlymai, literatūros sąrašas.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:1982178en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordLygios galimybėsen
dc.subject.keywordDiskriminacijaen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungaen
dc.subject.keywordEqual opportunitiesen
dc.subject.keywordDiscriminationen
dc.subject.keywordLabour lawen
dc.subject.keywordEuropean Unionen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record