Show simple item record

dc.contributor.authorBanevičienė, Anželika
dc.date.accessioned2019-10-29T10:59:15Z
dc.date.available2019-10-29T10:59:15Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15985
dc.description.abstractThe aim of this dissertation was to analyze legal regulation of concentrations under EC and Lithuanian law and the practice of its application, in order to identify the peculiarities and problematic issues of legal regulation of non-horizontal concentrations as well as to suggest ways to improve it. For this purpose, the subject matter of this research are identification of the specific features of non-horizontal concentrations, the purpose of their legal regulation in the European Communities and in Lithuania and comparison of them; the analysis of the current legal test for assessment of concentrations appropriateness for the assessment of non-horizontal concentrations; the disclosure of the problematic nature of determination which transactions should be considered as concentrations under EC and Lithuanian law; the analysis of the problematic issues of establishing the competitive harm of non-horizontal concentrations, their types and the circumstances of their formation as well as the impact of merger-specific efficiencies on its assessment; the identification of the problems of determining causation between a concentration and its negative consequences; the disclosure of the impact of EC regulation of concentrations on the operating conditions of undertakings in small Member States. This dissertation constitutes the first systematic research study which focuses solely on the specific features of legal regulation of non-horizontal concentrations and the problems of their application, and suggests the ways to improve it. During the research there were analyzed the EC and Lithuanian legal acts, jurisprudence, EC court’s, European Commission and the Competition Council of the Republic of Lithuania practice related to the legal aspects of legal assessment of non-horizontal concentrations.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleNehorizontalių koncentracijų teisinis reguliavimas pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisęen
dc.title.alternativeLegal Regulation of Non-Horizontal Concentrations under the Competition Law of the European Community and the Republic of Lithuaniaen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltMoksliniame darbe, ištyrus koncentracijas reguliuojančias Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės normas, bei jų taikymo praktiką, nustatyti nehorizontalių koncentracijų teisinio reguliavimo ypatumai ir problemos bei pateikti siūlymai teisiniam reguliavimui ir jo taikymui tobulinti. Siekiant šio tikslo darbe: nustatyti nehorizontalių koncentracijų išskirtiniai požymiai ir koncentracijų reguliavimo tikslai Europos Bendrijoje ir Lietuvoje, juos lyginant; ištirtas koncentracijų vertinimo taisyklės tinkamumas vertinti nehorizontalias koncentracijas, atliekant lyginamąją Europos Bendrijos, JAV ir Lietuvos koncentracijų vertinimo taisyklių analizę; atskleistas veikų, kurios pripažintinos koncentracijomis pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisę, nustatymo problematiškumas; ištirta nehorizontalių koncentracijų žalingų pasekmių nustatymo problematika, identifikuotos jų rūšys ir susidarymo sąlygos, bei koncentracijos dėka sukuriamo efektyvumo įtaka žalos dydžiui; nustatytos priežastinio ryšio tarp koncentracijos ir žalingų pasekmių nustatymo problemos; atskleista Europos Bendrijos koncentracijų reguliavimo politikos įtaka ūkio subjektų veikiančių mažose valstybėse narėse veiklai. Lietuvos teisės doktrinoje tai pirmas išsamus kompleksinis tyrimas, atskleidžiantis nehorizontalių koncentracijų teisinio vertinimo ypatumus ir vertinimo problematiką bei pateikiantis siūlymų, kaip būtų tikslinga tobulinti teisinį reglamentavimą bei konkurenciją reguliuojančių teisės normų praktinį taikymą Lietuvos Respublikoje ir Europos Bendrijoje. Tyrimo metu išsamiai išnagrinėti EB ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, doktrina bei EB teismų Europos komisijos ir LR konkurencijos tarybos praktika, susijusi su nehorizontalių koncentracijų vertinimu.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:1885059en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordNehorizontalios koncentracijosen
dc.subject.keywordTeisinis reguliavimasen
dc.subject.keywordKonkurencinė teisėen
dc.subject.keywordNon-horizontal concentrationsen
dc.subject.keywordLegal regulationsen
dc.subject.keywordCompetition lawen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record