Show simple item record

dc.contributor.authorUstinavičiūtė, Laura
dc.date.accessioned2019-10-29T09:16:55Z
dc.date.available2019-10-29T09:16:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn9789955194774
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15981
dc.description.abstractThis research analyzes the phenomenon of re-offending, its risk factors and their interactions. The main goal of the study was to investigate the predictive power of the re-offending risk factors. The analysis was carried out, and study has showed that repeated criminal behavior is predictable by static and dynamic risk factors, including personality, social context variables. In conclusion we can assume that re-offending is associated with both psychological and social risk factors. The established predictive power of risk factors for criminal behavior shows that these factors may become the target of offender future changes, so the intervention and corrective measures need to be taken into account to all the risk factors associated to individual and his environment.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleLietuvos teisės pažeidėjų rizikos veiksnių, susijusių su pakartotiniu nusikalstamumu, analizėen
dc.title.alternativeAnalysis of Risk Factors Related to Recidivism in Lithuanian Offender Sampleen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertacijoje nagrinėjamas pakartotinio nusikalstamumo fenomenas ir su juo susiję rizikos veiksniai bei jų tarpusavio sąveika. Siekiant atlikti su pakartotiniu nusikalstamumu susijusių rizikos veiksnių analizę buvo atlikta studija, kurios metu buvo tiriamos rizikos veiksnių prognostinės galimybės. Gauti rezultatai parodė, kad pasikartojantis nusikalstamas elgesys yra prognozuojamas tiek statinių, tiek dinaminių rizikos veiksnių, apimant asmenybės, socialinio konteksto kintamuosius. Galima kelti prielaidas, kad pakartotinis nusikalstamumas yra susijęs su psichologiniais, socialiniais rizikos veiksniais. Nustatytas rizikos veiksnių priežastingumas nusikalstamo elgesio procese rodo, kad šie veiksniai ateityje gali tapti teisės pažeidėjo pokyčių taikiniais, todėl taikant intervencines ir korekcines priemones reikia atsižvelgti į visus rizikos veiksnius ir su jais susijusius socialius kontekstus.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:1982389en
dc.subject.facultyPsichologijos institutasen
dc.subject.keywordPakartotinis nusikalstamumasen
dc.subject.keywordStatiniai rizikos veiksniaien
dc.subject.keywordKriminogeniniai poreikiaien
dc.subject.keywordRe-offendingen
dc.subject.keywordStatic risk factorsen
dc.subject.keywordCriminogenic needsen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record