Show simple item record

dc.contributor.authorŠaltenytė, Aušra
dc.date.accessioned2019-10-28T10:54:24Z
dc.date.available2019-10-28T10:54:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn9789955195313
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15975
dc.description.abstractIntensive use of natural resources and destruction of natural landscapes and animal and plant habitats cause rapid and usually irreversible decline of biological diversity determining human well-being. To achieve the aims of sustainable development, the European Union and the whole world pay particular attention to conservation of biological diversity. Although many laws on conservation of biological diversity were adopted, desirable results were not achieved. Conservation of biological diversity is performed using the following three methods: the most desirable one is in situ used for biological diversity in the natural environment; ex situ is applied in artificial conditions; inter situ is a combination of in situ and ex situ methods. The object of the doctoral thesis is ex situ method as scientific literature pays less attention to it. With regard to broader use of plants and to narrow the topic, the thesis focuses on plant diversity conservation and its management. The thesis analyses the Baltic Sea region countries’ experience in conservation of genetic resources of biological diversity and looks for ways to improve management of biological diversity conservation in Lithuania. Expert research reveals management issues of the Lithuanian botanic gardens that are primary institutions engaged in conservation of plant genetic resources using ex situ method.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleBiologinės įvairovės išsaugojimo ex situ valdymasen
dc.title.alternativeManagement of Biological Diversity Protection Ex Situen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltIntensyvus gamtinių išteklių naudojimas, natūralių kraštovaizdžių naikinimas, dažnas gyvūnų ir augalų gyvenamųjų vietų išardymas sukėlė greitą ir dažniausiai negrįžtamą mus supančios biologinės įvairovės, nuo kurios priklauso ir žmonijos gerovė, nykimą. Siekiant darnaus vystymosi tikslų, dabar skiriamas ypatingas dėmesys biologinės įvairovės išsaugojimui ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje. Priimta daug teisės aktų, kurie reglamentuoja biologinės įvairovės apsaugą, tačiau norimų rezultatų dar nepasiekta. Biologinės įvairovės apsauga vykdoma trimis metodais: labiausiai pageidautinas – in situ metodas, kai biologinė įvairovė saugoma natūralioje aplinkoje, jį papildantis ex situ metodas – tai apsauga nenatūraliomis sąlygomis ir trečias metodas – inter situ, kai derinami abu metodai. Disertacijos objektu pasirinktas biologinės įvairovės išsaugojimo ex situ metodas, nes mokslinėje literatūroje jam skiriama mažiau dėmesio. Siekiant susiaurinti temą ir atsižvelgiant į augalų platesnį panaudojimą, disertacijoje didesnis dėmesys skiriamas augalų įvairovės apsaugai ir jos valdymui. Disertacijoje analizuojama Baltijos jūros regiono šalių patirtis saugant biologinės įvairovės genetinius išteklius ir ieškoma būdų, kaip pagerinti biologinės įvairovės apsaugos valdymą Lietuvoje. Ekspertiniu tyrimu atskleidžiamos Lietuvos botanikos sodų, vienų iš pagrindinių institucijų, užsiimančių augalų genetinių išteklių išsaugojimu ex situ, valdymo problemos.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:1895725en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordBiologinė įvairovėen
dc.subject.keywordBotanikos sodaien
dc.subject.keywordIšsaugojimas ex situen
dc.subject.keywordBiological diversityen
dc.subject.keywordBotanic gardensen
dc.subject.keywordProtection ex situen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record