Show simple item record

dc.contributor.authorSkaistė, Gintarė
dc.date.accessioned2019-10-28T10:36:17Z
dc.date.available2019-10-28T10:36:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn9789955197782
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15973
dc.description.abstractThis dissertation is an attempt to provide answers to the following questions: what system of institutions exerts an influence upon the venture capital investments and in what ways it influences these investments. The fact that the development level of institutions conditions venture capital investments has been substantiated theoretically. Respectively, it has been proven that institutions conditioning venture capital investments exist in the system and affect each other reaching a certain consistency in terms of connectivity and integration. Evaluation model of the impact of the system of institutions on venture capital investments has been formed and tested empirically. The evaluation model defines the system of institutions conditioning venture capital investments comprising the following different institutional levels: social embeddedness, institutional environment, management and resource allocation. Different institutions operate in each of these levels. They impact venture capital investments, also, higher level institutions condition lower level institutions. The impact of the system of institutions on venture capital investments in EU country groups of different institutional development level were evaluated and compared. Methodology for the assessment of indicators evaluating the quality of system of institutions and the impact thereof on venture capital investments has been developed. It allows investigating the quality of the system of institutions conditioning venture capital investments.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleInstitucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelisen
dc.title.alternativeEvaluation Model of the Impact of the System of Institutions on Venture Capital Investmentsen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDaktaro disertacijoje sprendžiama mokslinė problema, kokia institucijų sistema daro poveikį rizikos kapitalo investicijoms ir kaip ji veikia rizikos kapitalo investicijas. Darbe teoriškai pagrįsta, kad institucijų išsivystymo lygis sąlygoja rizikos kapitalo investicijas. Tyrime remiamasi visuminiu požiūriu, kad visos rizikos kapitalo investicijas sąlygojančios institucijos egzistuoja sistemoje ir veikia vienos kitas, pasiekdamos tam tikrą nuoseklumą susietumo ir integracijos prasme. Disertacijoje sukurtas ir praktiškai pritaikytas institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis, kuriame apibrėžta rizikos kapitalo investicijas sąlygojančių institucijų sistema, susidedanti iš skirtingų institucinių lygmenų: socialinio įsitvirtinimo, institucinės aplinkos, valdymo ir išteklių paskirstymo. Kiekviename iš šių lygmenų veikia skirtingos institucijos. Pagrįsta, kad aukštesniuose instituciniuose lygmenyse veikiančios institucijos sąlygoja rizikos kapitalo investicijas ir žemesniuose instituciniuose lygmenyse veikiančias institucijas. Empirinio tyrimo metu įvertintas ir palygintas institucijų sistemos poveikis rizikos kapitalo investicijoms skirtingo institucinio išsivystymo lygio ES šalių grupėse. Disertacijoje sukurta institucijų sistemos kokybę vertinančių rodiklių ir jų poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo metodika, kuri įgalina tirti rizikos kapitalo investicijas sąlygojančių institucijų sistemos kokybę.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:15504301en
dc.subject.facultyEkonomikos ir verslo fakultetasen
dc.subject.keywordInstitucijų sistemaen
dc.subject.keywordRizikos kapitalo investicijosen
dc.subject.keywordES šalysen
dc.subject.keywordThe system of institutionsen
dc.subject.keywordThe venture capital investmentsen
dc.subject.keywordEU countriesen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record