Show simple item record

dc.contributor.authorPetroševičienė, Olga
dc.date.accessioned2019-10-28T07:46:38Z
dc.date.available2019-10-28T07:46:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15967
dc.description.abstractCapital maintenance is understood as a mechanism of protection of creditors' interests from unfair actions of members of the legal entity or as a general prohibition to distribute the company's capital and/or investments of creditors. The subject-matter of the research – substantive legal elements of the institute of capital maintenance in private limited liability companies, which are regulated by the rules of company law. The scope of this research also covers some alternative mechanisms of protection of the interests of creditors. This research is the first in Lithuania to provide a thorough analysis of the maintenance of company capital. It has to be admitted that capital maintenance, as (in)effective safeguard of creditors' rights, has not been studied in general in the doctrine of the Lithuanian company law. There are only scarce fragmented mentions of capital maintenance in scientific works designated for other topics of company law available in the Lithuanian legal doctrine. This scientific research also has valuable practical significance. Whereas not only scientific research but also more extensive published practical guidelines on corporate capital maintenance are unavailable in Lithuania, the legal community lacks general understanding of capital maintenance as a phenomenon and is unaware of its primary goals in general. Thus, the national and foreign doctrine, legislative frameworks and the case-law on corporate capital maintenance analysed during this research will create proper basis for practical recommendations to the Lithuanian legislator in order to simplify and increase the effectiveness of company capital in the field of protection of creditors' rights.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleKapitalo palaikymas kaip uždarųjų akcinių bendrovių kreditorių teisių apsaugos priemonėen
dc.title.alternativeCapital Maintenance as a Safeguard of Creditors' Rights in Private Limited Liability Companiesen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltKapitalo palaikymas suprantamas kaip kreditorių interesų apsaugos mechanizmas nuo nesąžiningų juridinio asmens dalyvių veiksmų arba bendras draudimas skirstyti bendrovės kapitalą ir (arba) kreditorių investicijas. Šio tyrimo dalykas yra materialinio teisinio pobūdžio uždarojo tipo bendrovių kapitalo palaikymo instituto elementai, reguliuojami bendrovių teisės normomis. Į šio tyrimo dalyką taip pat patenka kai kurie alternatyvūs uždarojo tipo bendrovių kreditorių interesų apsaugos mechanizmai. Šis tyrimas yra pirmasis Lietuvoje, kuriame pateikiama nuodugni bendrovių kapitalo palaikymo analizė. Tenka konstatuoti, kad Lietuvos bendrovių teisės doktrinoje bendrovių kapitalo palaikymas kaip (ne)efektyvi kreditorių teisių apsaugos priemonė apskritai neanalizuotas. Lietuvos teisės doktrinoje galima rasti tik fragmentiškai minimą kapitalo palaikymo institutą moksliniuose darbuose, skirtuose kitoms aktualioms bendrovių teisės problemoms nagrinėti. Šis mokslinis tyrimas turi ir vertingą praktinę reikšmę. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje nėra publikuota ne tik mokslo darbų, bet ir išsamesnių praktinių vadovų bendrovių kapitalo palaikymo tema, teisinėje visuomenėje apskritai trūksta bendro suvokimo apie bendrovių kapitalo palaikymą kaip reiškinį ir jo pirminius tikslus. Todėl šio tyrimo metu išanalizuota nacionalinė ir užsienio valstybių doktrina, teisinė bazė bei teismų praktika bendrovių kapitalo palaikymo tema, sukurs pagrindą suformuoti praktinius pasiūlymus Lietuvos įstatymų leidėjui, siekiant supaprastinti ir padidinti bendrovių kapitalo palaikymo efektyvumą kreditorių teisių apsaugos srityje.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:1984148en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordUždaroji bendrovėen
dc.subject.keywordKreditorių apsaugaen
dc.subject.keywordKapitalo palaikymasen
dc.subject.keywordClose companyen
dc.subject.keywordCreditors’ protectionen
dc.subject.keywordCapital maintenanceen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record