Show simple item record

dc.contributor.authorMamontovas, Andrius
dc.date.accessioned2019-10-23T11:29:52Z
dc.date.available2019-10-23T11:29:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn9789955194026
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15956
dc.description.abstractIn the dissertation the author conducts analysis of general and special international legal regulations governing the ways for resolving treaty conflicts. Author researches the content and systemic ties between norms of the law of treaties, state responsibility and international legal proceedings pertinent to treaty conflict resolutions, as well as ways methods of treaty conflict resolution embodied in selected subsystems of international law (European Union law, World Trade Organization law, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental freedoms). Based on this research the author provides conceptual findings concerning the notion of conflict of treaties, relationship between methods for resolving treaty conflicts in general and special international law and provides recommendations concerning interpretation and application of legal regulations governing treaty conflict resolutions.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleValstybių sudarytų tarptautinių sutarčių kolizijos ir jų sprendimo būdaien
dc.title.alternativeConflict of Treaties Concluded between States and the Ways to Resolve Themen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertacijoje tiriamas bendrasis bei specialusis tarptautinių sutarčių kolizijų sprendimo būdus nustatantis teisinis reguliavimas bei jo keliamos mokslinės ir praktinės problemos. Disertacijoje analizuojamas tarptautinių sutarčių teisės, valstybių atsakomybės teisės bei tarptautinio teisminio proceso normų turinys bei jų tarpusavio ryšiai, o taip pat analizuojami tarptautinės teisės posistemėse (Europos Sąjungos teisėje, Pasaulinės Prekybos Organizacijos teisėje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje) nustatyti tarptautinių sutarčių kolizijų sprendimo būdai. Disertacinio tyrimo pagrindu autorius pateikia konceptualias išvadas dėl sutarčių kolizijų sampratos, bendrojoje bei specialiojoje tarptautinėje teisėje nustatytų kolizijų sprendimo būdų santykio, bei pateikia pasiūlymus dėl sutarčių kolizijų sprendimą nustatančio teisinio reguliavimo aiškinimo bei taikymo.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:2034107en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordTarptautinės sutartysen
dc.subject.keywordValstybių atsakomybėen
dc.subject.keywordSutarčių taikymasen
dc.subject.keywordInternational treatiesen
dc.subject.keywordState responsibilityen
dc.subject.keywordApplication of treatiesen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record