Show simple item record

dc.contributor.authorLeichteris, Edgaras
dc.date.accessioned2019-10-23T07:54:41Z
dc.date.available2019-10-23T07:54:41Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn9789955193432
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15953
dc.description.abstractEvaluation of the performance of science parks is an important topic in the context of Lithuania. The research object is the evaluation of Science and Technology Parks System in the contexts of the national innovation system and global competitiveness. In this work the general characteristics of the holistic innovation system model and new factors of competitiveness are identified, evaluation criteria are formed and a model to evaluate the competitiveness of Science and Technology Parks is created, which allows the use of these evaluation criteria in practice. This is the first time when Science and Technology Parks System in Lithuania has been examined as an inseparable element of the national innovation system, acting in complex political, economical and socio-cultural contexts. The evaluation criteria formulated allow wider observation of parks' current social functions to relate them to other state politics implemented, thus avoiding the duplication of funding and measures.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleMokslo ir technologijų parkų konkurencingumo vertinimo modelisen
dc.title.alternativeModel for Measuring Competitiveness of Science and Technology Parksen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltMokslo ir technologijų parkų efektyvumo vertinimas – Lietuvoje nuolat akcentuojama problema, tačiau mokslo ir technologijų parkų efektyvumas yra tik viena iš prielaidų globaliam mokslo ir technologijų parkų konkurencingumui, valstybės ekonomikos ir visuomenės transformacijai. Mokslinio tyrimo objektas - mokslo ir technologijų parkų sistemos vertinimas nacionalinės inovacijų sistemos ir globalaus konkurencingumo kontekstuose. Šiame darbe nustatomos holistinio inovacijų sistemos modelio pagrindinės charakteristikos, būdingi konkurencingumo veiksniai, suformuojami mokslo ir technologijų parkų sistemos konkurencingumo vertinimo kriterijai, sukuriamas konkurencingumo vertinimo modelis, leidžiantis šiuos vertinimo kriterijus pritaikyti praktikoje. Pirmą kartą mokslo ir technologijų parkų sistema nagrinėjama kaip neatsiejama nacionalinės inovacijų sistemos dalis ir jos posistemė, veikianti sudėtinguose politiniuose, ekonominiuose ir socialiniuose-kultūriniuose kontekstuose. Suformuoti mokslo ir technologijų parkų konkurencingumo vertinimo kriterijai leidžia plačiau pažvelgti į jų jau dabar atliekamas visuomenines funkcijas, jas susieti su valstybės įgyvendinamomis kitomis politikomis, taip išvengiant besidubliuojančio finansavimo ir priemonių.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:1802953en
dc.subject.facultyEkonomikos ir verslo fakultetasen
dc.subject.keywordMokslo ir technologijų parkaien
dc.subject.keywordInovacijų sistemaen
dc.subject.keywordInovacijų paramos paslaugosen
dc.subject.keywordScience and technology parksen
dc.subject.keywordInnovation systemen
dc.subject.keywordInnovation support servicesen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record