Show simple item record

dc.contributor.authorKratavičiūtė-Ališauskienė, Aistė
dc.date.accessioned2019-10-23T06:50:03Z
dc.date.available2019-10-23T06:50:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn9789955196549
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15950
dc.description.abstractSystem of performance evaluation is an essential part of performance management and a major source of organizational control. Discussion about motivational/demotivational power of the formal and informal systems of performance evaluation for different personality types of employees opens a new page in the studies of human resource management. The following research question reflects the core of this thesis “To what extent the informal system of performance evaluation exists beside the formal system of performance evaluation and how do they operate as work motivators/demotivators for civil servants of different psychological types?”. The formal and informal systems of performance evaluation in the Office of the Prime Minister of Lithuania (OPML) are analysed using the theoretical research framework based on three different perspectives: sociology of law, human resource management and psychology. An ethnographic research, supplemented by the psychometric instrument HEXACO PI-R, is conducted to unfold the informal system of performance evaluation and to investigate its motivational/demotivation impact on two different personality types of OPML advisers (ORGANIZED and FLEXIBLE). The formal system is found to be a motivator for the ORGANIZED civil servants and demotivator for the FLEXIBLE advisers, while the informal system served as demotivator for all of the advisers who admitted its existence. In-depth interpretations of the doctoral dissertation research results are provided and conclusions drawn.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMykolas Romeris Universityen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleAnalysis of Formal and Informal Systems of Performance Evaluation: The Case of the Office of the Prime Minister of Lithuaniaen
dc.title.alternativeFormalios ir neformalios veiklos vertinimo sistemos analizė: Lietuvos Ministro Pirmininko tarnybos atvejisen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltVeiklos vertinimo sistema yra neatskiriama veiklos valdymo dalis ir svarbus organizacinės kontrolės įrankis. Diskusijos apie formalios ir neformalios vertinimo sistemų motyvavimo / demotyvavimo galią skirtingų asmenybės tipų darbuotojams atveria naujas perspektyvas žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimuose. Šios disertacijos esmę atspindi tyrimo klausimas „Kiek neformali veiklos vertinimo sistema egzistuoja šalia formalios veiklos vertinimo sistemos, ir kaip jos, kaip darbo motyvatoriai / demotyvatoriai, veikia skirtingų asmenybės tipų viešojo sektoriaus darbuotojus?“. Formali ir neformali veiklos vertinimo sistemos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyboje (MPT) analizuojamos pasitelkiant teorinį tyrimo pagrindą, kuris yra paremtas trimis skirtingomis perspektyvomis: teisės sociologija, žmogiškųjų išteklių valdymu ir psichologija. Etnografinis tyrimas, kurį papildo psichometrinis įrankis HEXACO PI-R, atliktas siekiant identifikuoti neformalią veiklos vertinimo sistemą ir ištirti jos motyvacinį / demotyvacinį poveikį dviejų skirtingų asmenybės tipų(ORGANIZUOTIESIEMS ir LANKSTIESIEMS) MPT patarėjams. Nustatyta, kad formali sistema veikia kaip motyvatorius ORGANIZUOTIESIEMS patarėjams ir kaip demotyvatorius LANKSTIESIEMS valstybės tarnautojams, o neformali sistema demotyvuoja visus patarėjus, kurie pripažino, kad tokia sistema egzistuoja. Darbe analizuojami atlikto tyrimo rezultatai ir pateikiamos išvados.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:2134223en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordFormal and informal systems of performance evaluationen
dc.subject.keywordWork motivationen
dc.subject.keywordEthnographic researchen
dc.subject.keywordFormali ir neformali veiklos vertinimo sistemosen
dc.subject.keywordDarbuotojų motyvacijaen
dc.subject.keywordEtnografinis tyrimasen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record