Show simple item record

dc.contributor.authorKasperavičiūtė-Černiauskienė, Ramunė
dc.date.accessioned2019-10-22T11:25:31Z
dc.date.available2019-10-22T11:25:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn9789955196860
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15948
dc.description.abstractIn this thesis examined different theoretical perspectives (rational, innovation diffusion, neoinstitutional, resource dependency) to the adoption of management practices, and organizational (internal organizational structure) factors allow a more comprehensive research of the adoption of quality management practices within Lithuanian higher education institutions. Expert survey (empirical research, in which participated 25 Lithuanian higher education institutions), European (international) and national documents, internal organizational structural characteristics data analysis allows to generalize the results and answer the question, what factors have an impact on the adoption of ISO 9001 standard in Lithuanian higher education institutions. The results show that Lithuanian higher education institutions adopt ISO 9001 standard as a practically effective practice, which is compatible with and adaptable to the needs of higher education institution. European (international) and national documents requirements and internal stakeholders (top management) requirements also had an impact on the adoption of ISO 9001 standard within Lithuanian higher education institutions. This shows one of the mechanisms of institutional isomorphism – a coercive-normative pressure of state government institutions through laws and of internal stakeholders’ requirements.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titlePasirinkimas diegti kokybės vadybos priemones: ISO 9001 standarto atvejis Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijoseen
dc.title.alternativeAdoption of Quality Management Practices: A Case of ISO 9001 in Lithuanian Higher Education Institutionsen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertacijoje nagrinėti įvairūs pasirinkimą diegti vadybos priemones organizacijoje analizuojantys teoriniai požiūriai (racionalus, inovacijų sklidimo, neoinstitucinis, išteklių priklausomumo) bei organizaciniai (vidinės organizacinės struktūros) veiksniai leidžia pažvelgti į mokslinio tyrimo objektą žymiai plačiau ir įvairiapusiškiau analizuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų pasirinkimą diegti ISO 9001 standartą. Ekspertų apklausos(empirinio tyrimo, kuriame dalyvavo 25 Lietuvos aukštosios mokyklos, europinių (tarptautinių) ir nacionalinių dokumentų, vidinės organizacinės struktūros charakteristikų duomenų analizė leidžia apibendrinti gautus rezultatus ir atsakyti į klausimą, kokie veiksniai darė poveikį pasirinkimui diegti ISO 9001 standartą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Nustatyta, Lietuvos aukštosios mokyklos racionaliai renkasi diegti ISO 9001 standartą kaip praktiškai naudingą priemonę, kuri yra suderinama ir pritaikoma pagal aukštosios mokyklos poreikius. Europinių (tarptautinių) ir nacionalinių dokumentų reikalavimai ir vidinių suinteresuotųjų šalių(aukščiausios vadovybės) reikalavimai taip pat turėjo poveikį pasirinkimui diegti ISO 9001 standartą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Tai rodo vieną iš institucinio izomorfizmo mechanizmų – valstybės valdžios institucijų per įstatymus ir vidinių suinteresuotųjų šalių reikalavimų daromą priverstinį-normatyvinį spaudimą.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:2183825en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordPasirinkimas diegtien
dc.subject.keywordISO 9001en
dc.subject.keywordAukštojo mokslo ir studijų institucijosen
dc.subject.keywordAdoptionen
dc.subject.keywordISO 9001en
dc.subject.keywordHigher education institutionsen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record