Show simple item record

dc.contributor.authorGrigaliūnaitė, Jolanta
dc.date.accessioned2019-10-21T10:37:03Z
dc.date.available2019-10-21T10:37:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15941
dc.description.abstractNational business interest associations and their behaviour: how they organise, mobilize members, aggregate interests, plan access strategies and manage interrelations with public policy decision-makers, etc. are influenced by the ongoing worldwide internationalisation and europeanisation of economic and political domains. The initial research stage has identified that the embedded potential of the organised business interests is underused by Lithuanian business interest associations, though the existing scientific literature reiterates that business interests are the most organised and active segment of all other interests. Thesis objective – to analyse and explain, by providing an empirical account, the development and behaviour of Lithuanian business interest associations at the national and European Union level, and to discuss the type of Lithuanian business interest associations one might expect in the future. The thesis research objective has been implemented by realising the tasks of the research: the characteristics of the landscape of Lithuanian business interest associations have been analysed, major theoretical models for the evaluation of behaviour of business interest associations and their relations with public policy institutions have been determined and the model for evaluation of the behaviour of the Lithuanian business interest associations has been constructed, the suggested model has been applied to perform the quantitative survey of Lithuanian business interest associations behaviour at national and European Union level for the first time in Lithuania and recommendations for their further development have been provided.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMykolas Romeris Universityen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleBehaviour of Lithuanian Business Interest Associationsen
dc.title.alternativeLietuvos verslo interesų asociacijų elgsenaen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltEkonomikos ir politikos pokyčiai tarptautinėje ir europinėje erdvėje daro įtaką nacionalinėms verslo interesų asociacijoms ir jų elgsenai: organizacinės struktūros sudarymui, narių sutelkimui, interesų formavimui, interesų atstovavimo strategijų pasirinkimui, ryšių su valdžios institucijomis palaikymui, ir pan. Pradinėje disertacijos tyrimo stadijoje nustatyta, kad nors verslo interesai yra vieni iš labiausiai organizuotų ir aktyviausių interesų, tačiau Lietuvos verslo interesų asociacijų atvejis yra išskirtinis, nes jos neišnaudoja savo ,,įgimto“ verslo interesų aktyvumo ir organizuotumo. Disertacijos tyrimo tikslas – ištirti ir paaiškinti Lietuvos verslo interesų asociacijų elgseną nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu remiantis empirinio tyrimo rezultatais ir aptarti, kokie Lietuvos verslo interesų asociacijų modeliai yra galimi ateityje. Užsibrėžtam tikslui pasiekti buvo įgyvendinti nustatyti tyrimo uždaviniai: išnagrinėti Lietuvos verslo interesų asociacijų būklės ypatumai, nustatyti pagrindiniai teoriniai verslo interesų asociacijų elgsenos ir sąveikos su valdžios institucijomis modeliai ir pasiūlytas Lietuvos verslo interesų asociacijų elgsenos modelis; vadovaujantis sudarytu modeliu atliktas pirmą kartą Lietuvoje kiekybinis verslo interesų asociacijų tyrimas, kurio metu ištirti asociacijų bruožai ir įvertinta, kokią įtaką jie daro asociacijų elgsenai ir sąveikai su valdžios institucijomis nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu; remiantis teorinio ir empirinio tyrimo rezultatais pagrįsta Lietuvos verslo interesų asociacijų elgsena ir sąveika su valdžios institucijomis nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu bei pateikti pasiūlymai jai tobulinti.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:2098835en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordBusiness interest associationsen
dc.subject.keywordBehaviouren
dc.subject.keywordState institutionsen
dc.subject.keywordVerslo interesų asociacijosen
dc.subject.keywordElgsenaen
dc.subject.keywordValstybinės institucijosen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record