Show simple item record

dc.contributor.authorČernikovaitė, Miglė Eleonora
dc.date.accessioned2019-10-21T06:52:57Z
dc.date.available2019-10-21T06:52:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn9789955197751
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15936
dc.description.abstractModern economy is being continuously impacted not only by the global changes, but also by the competitive environment that are altering the nature of corporate property and the origin of the factors creating value added. In terms of intangible assets, brands are reflecting consumer expectations and impact the content and specifics of a company’s creation of value added, that is complicated the brand and the company's value creation versatility, measurement unit, other quantitative or qualitative measure of complexity. The aim of the dissertation – on the basis of a theoretical analysis carried out on the impact of the brand on a company’s value added, to develop a model aimed at determining the impact of the brand on its company’s economic value added and verify it empirically. The construction of a theoretical model and similar empirical studies has shown that the company's brand exposure to economic value added analysis studied in a fragmentary way. Composed brand value impact on company‘s economic added determination model includes brand value and economic value added indicators affecting Identification; numerical values of parameters of the grant; the brand value of the company's impact on the economic value added indicators bundling. The proposed research methodology is based on qualitative (expert evaluation and multiple assessment (COPRAS) methods) and quantitative (questionnaire surveys, sectorial, financial and statistical analysis company) a combination of research methods. The application of proposed brand value impact on economic value added determination model can be seen in various types of business investment projects; can be used as a tool for providing strategic branding and development solutions and efficient business management decision-making and evaluation in order to provide added value creation in businesses.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titlePrekės ženklo vertės poveikio ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelisen
dc.title.alternativeBrand Value Impact on Economic Value Added Determination Modelen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltŠiuolaikinei ekonomikai turi įtakos globalūs pokyčiai ir konkurencinė aplinka, kuri keičia verslo įmonių turto prigimtį bei pridėtinę vertę kuriančių veiksnių pobūdį. Prekės ženklas kaip vartotojų lūkesčius atspindintis nematerialusis turtas veikia įmonės pridėtinės vertės kūrimo turinį ir specifiką, kuri komplikuoja prekės ženklo ir įmonės kuriamos vertės įvairialypiškumas, įvertinimo kiekybiniais ar kokybiniais matais sudėtingumas. Disertacijos tyrimo tikslas – atlikus prekės ženklo poveikio įmonės pridėtinei vertei teorinę analizę, parengti prekės ženklo vertės poveikio įmonės ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelį. Konstruojant teorinį modelį panašių empirinių tyrimų analizė parodė, kad prekės ženklo poveikio įmonės ekonominei pridėtinei vertei analizė tirta fragmentiškai. Sudarytas prekės ženklo kompleksinio vertinimo modelis apima prekės ženklo vertės ir ekonominei pridėtinei vertei įtakos turinčių rodiklių indentifikavimą; skaitinės reikšmės rodikliams suteikimą; prekės ženklo vertės poveikio įmonės ekonominei pridėtinei vertei rodiklių apjungimą. Pasiūlyta tyrimo metodika remiasi kokybinių (ekspertiniju ir daugiakriteriniu vertimu (COPRAS)) ir kiekybinių (anketinės apklausos, sektorinės, finansinės ir statistinės įmonių analizės bei daugialypės regresijos modeliu) tyrimų metodų deriniu.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:15504057en
dc.subject.facultyEkonomikos ir verslo fakultetasen
dc.subject.keywordPrekių ženklaien
dc.subject.keywordEkonomikaen
dc.subject.keywordĮmonės pridėtinė vertėen
dc.subject.keywordBrandsen
dc.subject.keywordEconomicsen
dc.subject.keywordCompany’s economic value addeden
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record