Show simple item record

dc.contributor.authorBalkienė, Kristina
dc.date.accessioned2019-10-17T12:03:44Z
dc.date.available2019-10-17T12:03:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15927
dc.description.abstractThe business sector is the key player of wealth creation through innovation. Therefore, the policy actions directed at business innovation promotion are extremely important here. However, despite an abundance of strategic documents, the promotion of business innovation activity in Lithuania remains one of the most challenging tasks of national government. According to this, the scientific problem analysing in this work is: how to improve Lithuanian public policy initiatives for the promotion of business innovation activity? A process of business innovation promotion is taken into account as a complex analysing the national and international policy initiatives, the best practise examples of other countries leading by innovation performance results as well as the needs and challenges of Lithuanian innovative companies. Additionally, an assumption of integral innovation and entrepreneurship policy formation is investigated as a possibility for more effective creation of environment favourable for business innovation activity. The research results showed the weaknesses of national innovation policy in terms of innovative business sector development and revealed the existing barriers for business innovation activity in Lithuania. Agreeably, a model of Lithuanian innovation policy improvement and the recommendations for its implementation were proposed.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleLietuvos verslo plėtrai palankios inovacijų politikos modeliavimasen
dc.title.alternativeModeling of Innovation Policy Favourable for the Lithuanian Business Developmenten
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltPagrindinis vertės per inovacijas kūrimo vaidmuo tenka būtent verslo sektoriui. Todėl tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygmenyje didelis dėmesys skiriamas valstybės veiksmams verslo inovacinei veiklai skatinti. Tačiau, nepaisant strateginių dokumentų, deklaruojančių inovacijų plėtros svarbą, gausos, verslo inovacijų skatinimo efektyvumo užtikrinimas išlieka vienu didžiausių viešosios politikos iššūkių. Atsižvelgiant į tai, šiame darbe analizuojama mokslinė problema – kaip tobulinti Lietuvos viešosios politikos iniciatyvas verslo inovacinei veiklai skatinti? Disertaciniame tyrime inovacijų versle skatinimo procesas analizuotas kompleksiškai, vertinant tiek nacionalines, tiek tarptautines viešosios politikos iniciatyvas, inovacijų srityje pažangiausių šalių patirtį bei inovatyvaus verslo sektoriaus Lietuvoje poreikius ir iššūkius. Kaip viena iš prielaidų kryptingam inovacijų versle skatinimui taip pat analizuota inovatyvios antreprenerystės politikos formavimo prielaida. Gauti tyrimo rezultatai atskleidė nacionalinės inovacijų politikos verslo atžvilgiu trūkumus ir pagrindines verslo inovacinės veiklos Lietuvoje kliūtis, kas leido suformuoti Lietuvos inovacijų politikos verslo inovacinei veiklai skatinti tobulinimo modelį ir pateikti į šio modelio įgyvendinimą orientuotas rekomendacijas.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordInovacijosen
dc.subject.keywordVerslo inovacinė veiklaen
dc.subject.keywordInovacijų politikaen
dc.subject.keywordAntreprenerystėen
dc.subject.keywordInnovationen
dc.subject.keywordBusiness innovation activityen
dc.subject.keywordInnovation policyen
dc.subject.keywordEntrepreneurshipen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record