Show simple item record

dc.contributor.authorMutiarin, Dyah
dc.contributor.authorMoner, Yasmira P.
dc.contributor.authorNuryakin
dc.contributor.authorNurmandi, Achmad
dc.date.accessioned2019-08-28T11:05:19Z
dc.date.available2019-08-28T11:05:19Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15894
dc.description.abstractThe purpose of this essay is to provide a conceptual mapping of human resource management (HRM) functions in line with governance. The objectives of the review are to trace, determine and draw fresh insights from the literature on human resource management, particularly on the influence of Information Technology (IT), citizen governance, and advocacy-oriented human resources. This paper employs a literature review to draw new perspectives on HRM functions. It focuses on a thematic review of human resource components such as Information and Communication Technologies (ICT), governance models related to citizens-led and people-centered human resource management, and advocacy to return the “human” to HRM. This essay seeks to contribute to human resource literature through a conceptual mapping of HRM functions tracing the development of human resource functions with the following three components: Information technology (IT) in the process of upgrading HRM, accountability through citizen governance as an outcome of data-driven and efficient sharing of information from the human resource institutions, and advocacy-oriented human resources management by focusing on the human capital as a partner towards socio-economic and political development in the governance era of new public management.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleThe Adoption of Information and Communication Technologies in Human Resource Management in the Era of Public Governanceen
dc.title.alternativeIKT žmogiškųjų išteklių vadyba viešojo valdymo erojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠio straipsnio tikslas - pateikti konceptualų žmogiškųjų išteklių vadybos (HRM) funkcijų atvaizdavimą valdymo kontekste. Atliktos apžvalgos tikslai yra atsekti, nustatyti ir pateikti naujausios mokslinės literatūros apie žmogiškųjų išteklių vadybą įžvalgas, ypač apie informacinių technologijų, piliečių valdymo ir orientavimo į paramą žmogiškiesiems ištekliams įtaką. Šiame darbe pateikiama literatūros apžvalga siekiama atskleisti naujas žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijų perspektyvas. Straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas tokiems žmogiškųjų išteklių komponentams, kaip informacinės ir ryšių technologijos, pilietiškas ir į žmones orientuotas žmogiškųjų išteklių valdymo modelis, „žmogiškojo faktoriaus“ grąžinimo į žmogiškųjų išteklių vadybą propagavimas. Šia publikacija siekiama prisidėti prie tyrimų žmogiškųjų išteklių srityje, konceptualiai apibūdinant žmogiškųjų išteklių funkcijas, siejant jų plėtrą su šiais komponentais: informacinės technologijos (IT) žmogiškųjų išteklių modernizavimo procese, atskaitomybė piliečių valdyme, kaip veiksmingo, duomenimis grįsto žmogiškųjų išteklių institucijų keitimosi informacija rezultatas ir į paramą orientuotų žmogiškųjų išteklių, sutelktų į žmogiškąjį kapitalą, kaip į socio-ekonominės ir politinės plėtros partnerį, veikiantį naujosios viešosios vadybos viešojo valdymo eroje.en
dc.doi10.13165/VPA-19-18-2-12en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2019, 18(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordPublic governance eraen
dc.subject.keywordUpgrading human resource managementen
dc.subject.keywordGovernanceen
dc.subject.keywordAdvocacy-oriented human resourcesen
dc.subject.keywordViešojo valdymo eraen
dc.subject.keywordŽmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimasen
dc.subject.keywordPiliečių valdymasen
dc.subject.keywordĮ palaikymą orientuoti žmogiškieji ištekliaien
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record