Show simple item record

dc.contributor.authorGurzhii, Taras
dc.contributor.authorDeshko, Lyudmyla
dc.contributor.authorGurzhii, Anna
dc.contributor.authorAnatolii, Berlach
dc.contributor.authorRadyshevska, Olesya
dc.date.accessioned2019-08-28T08:27:11Z
dc.date.available2019-08-28T08:27:11Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15890
dc.description.abstractThe following research deals with problems and issues regarding state audits within the topic of deepening European integration, steady development of the national system of public finances of Ukraine, and transition to international standards which are becoming of particular importance bearing in mind state financial control. In recent years these issues have emerged as key instruments for ensuring the legality, correctness and efficiency of accumulation and spending of public funds. Growing interest in the evolution of this institution is an important indicator of the democratization of a society and, at the same time, it is a guarantee of transparency in public financial activities. Taking into account the obvious progress of development of state financial control in Ukraine, the overall significance of state audits remains as one of the key questions on the level of law and legislation. Present level of development of national public finances shows an urgent necessity to improve the legal, organizational, economic and information basis of testate financial control. To attain these goals the state must upgrade existing legislative controls, establish relevant web resources, etc. These activities should be aimed at increasing efficiency over the control of accumulated or spent public finances. The proposed steps are to stipulate the promotion of the transition to international principles regarding state audits, the development of mechanisms for public financial control, and an increase in the effectiveness of controlling functions over public fund accumulation and spending.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleState Audits in Modern Ukraine: Issues, Challenges, Perspectivesen
dc.title.alternativeValstybės auditas šiuolaikinėje Ukrainoje: klausimai, iššūkiai, perspektyvosen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje kalbama apie šiuolaikinės Ukrainos viešųjų finansų kontrolės teisinių ir organizacinių aspektų tyrimą. Analizuojama dabartinė nacionalinės viešųjų finansų kontrolės sistemos būklė. Išdėstytos tiek teigiamos jos veikimo tendencijos, tiek neatidėliotinai spręstinos problemos. Remiantis vidaus teisės pasiekimais, geriausia užsienio praktika, dabartinių nacionalinių teisės aktų, teisėkūros ir teisės taikymo veiklos analize sufotrmuotos teorinės sąvokos ir praktinės rekomendacijos, kuriomis siekiama padidinti viešųjų finansų kontrolės efektyvumą. Atsižvelgiant į patirtį iš pirmaujančiųjų Europos šalių, nustatyti galimi būdai, kaip vystyti teisinę, organizacinę, informacinę, analitinę, metodinę ir kitą paramą Ukrainos viešųjų finansų kontrolei. Išsamiai aprašyta dabartinė tarptautinių audito standartų įgyvendinimo būklė (įskaitant Limos deklaracijos nuostatas) Ukrainos viešųjų finansų administravimo praktikoje. Pagrįsta būtinybė įkurti Ukrainoje aukščiausiąjį viešųjų finansų kontrolės organą. Pabrėžtas poreikis nuodugniai persvarstyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės finansų kontrolę, siekiant užtikrinti jų nuoseklumą, darnumą ir suderinamumą su Ukrainos tarptautinėmis sutartimis. Siūlomi veiksmai spręsti aktualioms problemoms dėl atsakomybės už nusikaltimus viešųjų finansų kontrolės srityje. Padaryta išvada, kad reikia pripažinti pasaulinių audito standartų įgyvendinimą strategine valstybės finansų politikos kryptimi, kuri atsispindėtų nacionaliniuose teisės aktuose, strateginiuose aktuose bei valstybės valstybės plėtros programose.en
dc.doi10.13165/VPA-19-18-2-08en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2019, 18(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordIndependent auditen
dc.subject.keywordInternal auditen
dc.subject.keywordState auditen
dc.subject.keywordPublic financesen
dc.subject.keywordState budgeten
dc.subject.keywordValstybės finansaien
dc.subject.keywordValstybės biudžetasen
dc.subject.keywordIšorės auditasen
dc.subject.keywordVidaus auditasen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record