Show simple item record

dc.contributor.authorPoškus, Mykolas Simas
dc.date.accessioned2019-07-09T10:11:58Z
dc.date.available2019-07-09T10:11:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn9789955199571
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15810
dc.description.abstractThe dissertation investigates youth’s pro-environmental behaviors through a holistic personoriented perspective and adopts evolutionary psychology as a unifying metatheory for understanding and explaining behavior. The aim of the dissertation is to investigate how predictive models of pro-environmental behavior function in different groups of individuals clustered by their personality traits and how evolutionarily tailored persuasive normative stimuli affect individuals in these groups. The dissertation concludes that: the classical model of the Theory of Planned Behavior functions sufficiently well without additional expansions; individuals with different patterns of Big Five personality traits form beliefs about pro-environmental behaviors differently and therefore predictive models function differently for these clusters as well; evolutionarily tailored normative stimuli are effective in promoting pro-environmental intentions, but their effectiveness is different for individuals with different patterns of Big Five personality traits; conventional correlational approaches are not sufficient enough to fully understand the role of innate traits in pro-environmental behavior because traits do not function independently of one another.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMykolas Romeris Universityen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titlePredicting and Promoting Adolescents’ Pro-Environmental Behavior in Different Big Five Trait Clustersen
dc.title.alternativePaauglių gamtai draugiško elgesio prognozavimas ir skatinimas skirtinguose Didžiojo Penketo bruožų klasteriuoseen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertacijoje tiriamas jaunuolių gamtai draugiškas elgesys. Tyrimuose pasitelkiamas holistinis į asmenį orientuotas požiūris, o evoliucinė psichologija traktuojama kaip visa apjungianti meta- teorija, kurios kontekste suprantamas ir aiškinamas elgesys. Disertacijos tikslas yra pastūmėti gamtai draugiško elgesio tyrimus taikant šiam laukui naują metodologija ir konceptualius rėmus. Disertacijos tikslas yra išsiaiškinti, kaip gamtai draugiško elgesio prognostiniai modeliai veikia skirtingoms jaunuolių grupėms, išskirtoms pagal jų asmenybės bruožų profilius bei kaip įtaigūs normomis grįsti stimulai veikia asmenis šiose grupėse. Disertacijoje daromos šios išvados: klasikinis planuoto elgesio teorijos modelis funkcionuoja pakankamai gerai be papildomų prognostinių kintamųjų; asmenys pasižymintys skirtingomis didžiojo penketo asmenybės bruožų išraiškomis skirtingai formuojasi įsitikinimus apie gamtai draugiškus elgesius ir prognostiniai elgesio modeliai skirtingoms asmenų grupėms veikia skirtingai; evoliuciškai grįsti normatyviniai stimulai efektyviai skatina gamtai draugiškus ketinimus, tačiau stimulų efektyvumas skiriasi tarp žmonių grupių su skirtingais didžiojo penketo asmenybės bruožų komplektais; įprasti koreliaciniai metodai yra nepakankami, siekiant atskleisti įgimtų bruožų vaidmenį gamtai draugiškam elgesiui, kadangi bruožai veikia ne atskirai, bet kartu.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:39618719en
dc.subject.facultyPsichologijos institutasen
dc.subject.keywordYouthen
dc.subject.keywordPro-environmental behavioren
dc.subject.keywordBig Five personality trait clustersen
dc.subject.keywordJaunuoliaien
dc.subject.keywordGamtai draugiškas elgesysen
dc.subject.keywordDidžiojo penketo asmenybės bruožų klasteriaien
dc.subject.laboratoryPsichologinės gerovės tyrimų laboratorijaen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record