Show simple item record

dc.contributor.authorJegelevičienė, Violeta
dc.contributor.authorPrakapienė, Dalia
dc.contributor.authorPrakapas, Romas
dc.contributor.authorStasiukynas, Andrius
dc.date.accessioned2019-05-29T11:17:57Z
dc.date.available2019-05-29T11:17:57Z
dc.identifier.issn2029-2775
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15782
dc.description.abstractThe article discusses representation of the communicative competence of an educator in online media as one of the aspects analysed in the research commissioned by the Education Development Centre and conducted in 2018. Information concerning educators that appears in the media has an impact on the society, reinforcing or changing public attitudes that are shaped by a number of factors. Social and technological changes establish higher standards for the system of education, which in turn sets higher requirements for and expectations towards educators. The communicative competence is one of the main features of the professional image of an educator; however, it is important to understand that the teacher empowerment index is proportional not only to the communicative competence of an educator but also to the attitudes towards teachers maintained in the society. Media discourse was chosen to reveal how educators are presented to the public and attitudes towards them are shaped in the society with the help of online media. The following major national news websites were selected to achieve the aim of the research, which was to summarise representation of the communicative competence of an educator in the Lithuanian online media: www.delfi.lt; www.15min.lt; www.lrytas.lt; www.diena.lt. Data were processed with ATLAS.ti software, and data analysis was carried out using the qualitative research method of thematic analysis. The research was conducted in accordance with the basic principles of qualitative research ethics. The article presents the following conclusions: a) the analysis of online media publications showed that articles concerning educators create a certain image of an educator (some articles discuss the problems related to violations of pedagogical ethics, unlawful actions of educators, etc.; others focus on the importance of pedagogical work, challenges, professionalism, etc.); b) the society’s attitudes towards educators and their work are rather negative than positive.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titlePedagogo bendravimo kompetencijos pristatymas Lietuvos interneto žiniasklaidojeen
dc.title.alternativeRepresentation of the Communicative Competence of an Educator in the Lituanian Online Mediaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje pristatoma Ugdymo plėtotės centro užsakymu 2018 m. atlikto tyrimo (Jegelevičienė, Prakapas, 2018) papildytas vienas iš aspektų – pedagogo bendravimo kompetencijos raiška internetinėje žiniasklaidoje. Žiniasklaidoje pateikiama informacija apie pedagogus daro poveikį visuomenei, sustiprindama ar pakeisdama esamą požiūrį, kurį formuoja daugelis veiksnių: vykdoma švietimo politika, šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas, ugdytinių ypatumai, asmeninės pedagogo savybės, jo santykis su auklėtiniais, jų tėvais, kolegomis, materialinė bazė, tėvų lūkesčiai ir paties pedagogo požiūris į savo profesiją. Vykstant socialiniams ir technologiniams pokyčiams, švietimo sistemai keliami vis didesni reikalavimai, todėl proporcingai auga reikalavimai ir lūkesčiai patiems pedagogams. Viena iš pagrindinių profesinio įvaizdžio dalių pedagogo darbe yra bendravimo kompetencija, tačiau būtina suprasti, kad pedagogo galios indeksas yra proporcingas ne tik turimai bendravimo kompetencijai, bet ir susiformavusiam požiūriui visuomenėje į jį patį. Siekiant atskleisti kaip yra visuomenei pristatomas pedagogas ir kokią nuomonę apie jį padeda formuoti internetinės žiniasklaidos priemonės buvo pasirinktas žiniasklaidos diskursas. Atsižvelgiant į tyrimo tikslą – apibendrinti pedagogo bendravimo kompetencijos pristatymą Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje – pasirinkti šie internetinių naujienų portalai: www.delfi.lt; www.15min.lt; www.lrytas.lt; www.diena.lt. Duomenų apdorojimui pasirinkta kompiuterinė programa ATLAS.ti, o duomenų analizei pasirinktas kokybinių tyrimų metodas – tematinė analizė. Tematinės analizės pagalba siekta atskleisti tyrimo problemai būdingas tendencijas, išreikštas temų pavidalu, nustatyti centrinę ir pasikartojančias temas. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, kad internetinės žiniasklaidos publikacijų analizė parodė, kad apie pedagogus pateikiami straipsniai kuria savotišką pedagogo įvaizdį ir, kad visuomenės požiūris į pedagogą ir jo darbą yra labiau neigiamas nei teigiamas.en
dc.doi10.13165/SD-19-17-1-02en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceSocialinis darbas. ISSN 1648-4789. 2019, Nr. 17(1)en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.facultyEdukologijos ir socialinio darbo institutasen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordPedagogasen
dc.subject.keywordBendravimo kompetencijaen
dc.subject.keywordInterneto žiniasklaidaen
dc.subject.keywordEducatoren
dc.subject.keywordCommunicative competenceen
dc.subject.keywordOnline mediaen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record