Show simple item record

dc.contributor.authorŽibėnienė, Gintautė
dc.contributor.authorBarkauskaitė, Marijona
dc.date.accessioned2019-03-26T11:00:44Z
dc.date.available2019-03-26T11:00:44Z
dc.identifier.issn1392-0340
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15716
dc.description.abstractThe development of national study quality assurance systems, discussions about study quality is an important step towards the implementation of lifelong learning and Bologna process targets, priorities. Students of the Higher Education are important element in study quality assurance system. It is written in the Republic of Lithuania Law on Science and Studies (2009) 41 paragraph: that „any high school must continuously update website and use other social media sites to update precise quantitative and qualitative information about <...> attitude of students, graduate students and other interested parts on quality of studies”. The twenty-first century universities emphasize the attention on students, quality of studies which became an asset and are associated with competitiveness and expectations of successful future. The aim is to present the first-year student’s of pedagogy opinion, vision about high quality studies. The research instrument is the questionnaire in writing from with open and closed questions. The research was with 198 first-year students of pedagogy (2012–2013) from Lithuanian University of Educational sciences and students of pedagogy from Vilnius Pedagogical College. First-year students of pedagogy were chosen because their expectations do not rely yet on the prior learning experience. The survey was taken of the general methodological guidelines, voluntary participation, participants selected a convenient time and the fundamental principles of the survey. To participate in the survey was available in two ways: remote and writing at university.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2014en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleBūsimų mokytojų – pirmo kurso studentų – kokybiškų studijų vizijaen
dc.title.alternativeHigh-Quality Studies - Vision of Students of Pedagogyen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAnalizuojant europinius ir nacionalinius dokumentus matyti, kad studentas tapo svarbiu studijų kokybės užtikrinimo procesų dalyviu. Remiantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009) bei Bolonijos proceso (BOLOGNA beyond 2010) dokumentais, svarbu sistemingai analizuoti studentų nuomonę įvairiais su studijų kokybe susijusiais aspektais. Studentų nuomonė tirta įvairiais aspektais, tačiau vis dar stinga tyrimų aiškinantis, kas yra kokybiškos studijos, studentų požiūriu, su kuo jie sieja kokybiškas studijas. Vertinant studijų kokybę analizuojama pedagogų kvalifikacija ir veikla. Šiame straipsnyje siekiama aptarti, kokia būsimų mokytojų kokybiškų studijų vizija. Pristatoma, kas, studentų požiūriu, yra kokybiškos studijos, analizuojama su kokiomis konceptualiomis nuostatomis tai siejama. Taip pat apžvelgiama kokybiškų studijų struktūra. Tyrimo priemonė – klausimynas, sudarytas iš atvirojo ir uždarojo tipo klausimų. Apklausoje, 2012–2013 m., dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto studentai ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentai. Apklausos metu buvo laikomasi bendrųjų metodinių nurodymų, laisvanoriško dalyvavimo principų, parinktas dalyviams patogus laikas ir laikomasi pagrindinių apklausos principų. Dalyvauti apklausoje buvo galima dviem būdais: nuotoliniu, atsakant į klausimus raštu, ir universitete.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3294118en
dc.publication.sourcePedagogika. ISSN 1392-0340, 2014, T. 113, Nr. 1en
dc.subject.facultyEdukologijos ir socialinio darbo institutasen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordPedagoginių studijų studentaien
dc.subject.keywordBūsimi mokytojaien
dc.subject.keywordKokybiškos studijosen
dc.subject.keywordHigher educationen
dc.subject.keywordStudy qualityen
dc.subject.keywordHigh quality studiesen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record