Show simple item record

dc.contributor.authorBurkšaitienė, Nijolė
dc.contributor.authorŠliogerienė, Jolita
dc.contributor.authorValūnaitė Oleškevičienė, Giedrė
dc.date.accessioned2019-03-25T13:31:36Z
dc.date.available2019-03-25T13:31:36Z
dc.identifier.issn1392-0340
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15710
dc.description.abstractThe article examines lecturer creativity in the context of social media use in the process of teaching and learning. Social media have been recently extensively used in educational settings, including higher education, and are becoming an integral part of the process of teaching and learning. Learning supported by the use of modern technologies has made creativity and its expression particularly important. The concept of creativity is multifaceted and still under development. Applying social media in the process of teaching and learning, mastering social media and using them for teaching, lecturers get involved in the continuous process, the success of which is determined by creative personal characteristics and the creativity-supportive environment. Lecturer creativity determined by the intertwined factors of the environment and personal characteristics stands out as the impetus of social media use in the process of teaching and learning. The present qualitative phenomenological research focuses on the factors influencing lecturer creativity while using social media in the process of teaching and learning at the university. The study of the phenomenon is based on lecturers’ “lived” experience while using social media in this process. Two major categories related to the factors affecting lecturer creativity were established, including external factors that promote lecturer creativity and internal factors that predetermine successful use of social media by lecturers in the process of teaching and learning.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleFactors Influencing Lecturer Creativity While Using Social Mediaen
dc.title.alternativeVeiksniai, turintys įtakos dėstytojų kūrybiškumui, naudojant socialines medijasen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltSocialinių medijų atsiradimas sparčiai keičia edukacinius procesus švietime. Straipsnyje nagrinėjami veiksniai, turintys įtakos aukštųjų mokyklų dėstytojų kūrybiškumui socialinių medijų naudojimo kontekste. Socialinių medijų naudojimas mokymo ir mokymosi procese atveria kūrybiškumo raiškos būdus, ugdo naujus asmenybės bruožus. Dėstytojai įsitraukia į socialinių medijų naudojimo mokymui procesą, kurio sėkmė priklauso nuo dėstytojų kūrybiškumo ir jį palaikančios aplinkos. Šiame kontekste dėstytojų kūrybiškumą lemia tarpusavyje persipynę išoriniai ir vidiniai veiksniai, tampantys socialinių medijų naudojimo mokymo ir mokymosi procese varomąja jėga. Straipsnyje pristatomi kokybinio fenomenologinio tyrimo rezultatai, kurie atskleidė veiksnius, turinčius įtakos dėstytojų kūrybiškumui mokymo ir mokymosi procese. Reiškinys analizuojamas aprašant „išgyventą patirtį“ naudojant socialines medijas universitetuose. Fenomenologinio tyrimo metu išryškėjo dvi pagrindinės kategorijos: išorinių veiksnių, kurie skatina dėstytojų kūrybiškumą, ir vidinių veiksnių, kurie nulemia sėkmingą socialinių medijų naudojimą mokymo ir mokymosi procese.en
dc.doi10.15823/p.2017.02en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:21798418en
dc.publication.sourcePedagogika. ISSN 1392-0340, 2017, T. 125, Nr. 1en
dc.subject.facultyHumanitarinių mokslų institutasen
dc.subject.keywordSocial mediaen
dc.subject.keywordCreativityen
dc.subject.keywordThe process of teaching and learningen
dc.subject.keywordSocialinės medijosen
dc.subject.keywordKūrybiškumasen
dc.subject.keywordMokymo ir mokymosi procesasen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen
dc.subject.sciencedirection04H - Filologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record