Show simple item record

dc.contributor.authorKudinavičiūtė-Michailovienė, Inga
dc.contributor.authorŠimkienė, Vitalija
dc.date.accessioned2019-03-05T12:35:06Z
dc.date.available2019-03-05T12:35:06Z
dc.identifier.issn1392-6195
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15659
dc.description.abstractThe article analyses the institute of maintenance for adult children in education, by covering the genesis of its regulation, the driving forces for change, the substance of the parental obligation to provide for their adult children, the importance of individual criteria, as well as the Lithuanian case law in this field. A specific provision regulating the parental obligation to provide maintenance for their adult children had been laid down in the Civil Code as early as 11 November 2004, however, the regulation was later expanded (by the law of 20 June 2013) into a separate article of the CC (Article 3.1921). At that time, an undeniable impact was produced by a ruling of the Constitutional Court, which stated that adjudgment of maintenance for adults cannot be based on the same principles as maintenance for minors. Moreover, legal regulation cannot be set up in such way, that it distorts the balance of rights and obligations by unconditionally transferring the burden of decisions taken by adult children (who are legally capable) upon their parents, regardless of their capacity, their obligations towards other persons (inter alia underaged children, other family members and dependents), without due consideration of their material wealth and actual capacity to provide such maintenance without damaging their own interests or those of other persons. The regulatory regime in power since 2013 establishes specific criteria, under which maintenance may be adjudged for adult children, i.e. their age or certain forms of education they are in. On the other hand, the legislator granted broad power of discretion to the courts, as regards additional criteria that might require case-by-case evaluation, such as the necessity of maintenance, or parents’ actual capacity to provide such maintenance. It should be noted that, even though a real need for maintenance may be confirmed, maintenance cannot be adjudged, if the parents have no actual capacity to provide it. In other words, the balance must always be preserved between various preconditions for the adjudgment of maintenance. Analysis or the corresponding case law suggests, that court practices vary significantly, because, as the courts enjoy their power of discretion, interpretation of case-specific preconditions does not guarantee absolute enforceability of the right to maintenance for an adult. On the other hand, breach of balance between the assessed preconditions often opens possibilities for abuse of the rights of the parents, who are allegedly obliged to provide maintenance.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleVaikų, sulaukusių pilnametystės, išlaikymas: teisinis reguliavimas ir praktikaen
dc.title.alternativeMaintenance of Adult Children: Legal Regulation and Its Enforcementen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamas besimokančių vaikų, sulaukusių pilnametystės, išlaikymo institutas, t. y. reglamentavimo genezė, kitimo priežastys, tėvų pareigos teikti paramą pilnamečiams vaikams turinys, atskirų kriterijų reikšmė. Speciali norma, reglamentuojanti tėvų pareigą išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, Civiliniame kodekse buvo įtvirtinta dar 2004 m. lapkričio 11 d., tačiau vėliau (2013 m. birželio 20 d. įstatymu) reguliavimas buvo praplėstas suformuojant atskirą CK straipsnį (3.1921 str.). Šiame laikotarpyje nekvestionuojamą reikšmę turėjo Konstitucinio Teismo nutarimas (2007 m. birželio 7 d.), kuriame be kita ko konstatuota, jog išlaikymo priteisimas pilnamečiams asmenims negali būti grindžiamas tokiais pat principais kaip nepilnamečiams. Atlikus įvairių instancijų teismų šios kategorijos bylų analizę, teigtina, kad teismų praktika yra skirtinga, nors esamas reguliavimas nustato konkrečius kriterijus teisei į paramą realizuoti ir atitinkamai tėvų pareigai teikti paramą. Nevienodas teisės normų interpretavimas ir taikymas teismams aktyviai naudojantis diskrecijos teise sudaro prielaidas abejoti įtvirtintos pilnamečio asmens teisės į paramą efektyviu įgyvendinimu. Kita vertus, neeliminuojama galimybė pažeisti teises tėvų, kurie, neva, privalėtų teikti išlaikymą. Straipsnyje daugiausia naudojami sisteminės ir lyginamosios analizės metodai.en
dc.doi10.13165/JUR-18-25-2-07en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:34858899en
dc.publication.sourceJurisprudencija. ISSN 1392-6195, 2018, 25(2)en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordVaiko išlaikymas (parama)en
dc.subject.keywordBesimokantis pilnametisen
dc.subject.keywordTėvų pareigaen
dc.subject.keywordChild maintenance (support)en
dc.subject.keywordAdult in educationen
dc.subject.keywordParental obligationen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record