Show simple item record

dc.contributor.authorStepanovienė, Aušra
dc.date.accessioned2019-02-06T07:05:44Z
dc.date.available2019-02-06T07:05:44Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15600
dc.description.abstractProblem-based learning is a student-centered educational innovation in which students learn about a subject in the context of complex, multifaceted, and realistic problems. The features and principles of problem-based learning are often corrected by empirical application in a particular educational institution. When starting implementing problem-based learning, a higher educational institution faces the diversity of approaches determining the possibilities for flexible adjustment of problem-based learning for the context in which it is being applied. The paper deals with the main attributes of problem-based learning and their variations. It reveals the links between the features of problem-based learning and competences being developed. The paper summarises theoretical insights and practical experience which serves as a starting point for a creative way of teachers and students to implement and/or improve problem-based learning in their institution of higher education.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2012en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleProblem-Based Learning and Competency Developmenten
dc.title.alternativeProbleminis mokymas(is) ir kompetencijų ugdymasen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltProbleminis mokymas yra viena labiausiai pasaulyje paplitusių mokymo(si) sistemų, sulaukianti daug aukštojo mokslo institucijų teoretikų ir praktikų dėmesio. Jis turi daugybę individualių komponentų, su kuriais susiduria studentai, dirbdami mažose grupėse ir analizuodami atrinktas problemas. Šiam mokymui(si) būdinga studentų ir dėstytojo sąveika, pasižyminti sisteminga ir pažintine veikla – naujų žinių ir veiklos būdų įsisavinimu sprendžiant praktines užduotis. Pradėdamos taikyti probleminį mokymą(si) aukštosios mokyklos susiduria su įvairiais teiginiais, ne tik padedančiais šį metodą adaptuoti kontekstui, bet ir prieštaraujančiais jo būtinumu ir tinkamumu. Straipsnyje apžvelgiami esminiai probleminio mokymo(si) bruožai ir analizuojamos jų variacijos. Pradedant taikyti probleminį mokymą(si) aukštojoje mokykloje svarbu ne tik gebėti modeliuoti mokymo procesą, bet ir numatyti šio mokymo(si) rezultatus. Mokslinės literatūros analizė bei praktinė šio metodo taikymo patirtis atskleidžia teigiamus probleminio mokymo(si) rezultatus. Straipsnyje nurodomi pagrindiniai probleminio mokymo(si) bruožai ir jo sąsajos su ugdomomis besimokančiųjų kompetencijomis. Sistemingas probleminis mokymas(sis) pagilina ir papildo tradicinių studijų būdu įgyjamas kompetencijas. Organizuojant ir analizuojant sudėtines realaus pasaulio problemas grupėse mažėja dėstytojo įtaka , didėja studentų iniciatyva ir atsakomybė. Besimokantieji ugdo gebėjimą dirbti komandoje, kritiškai mąstyti, kokybiškai atlikti užduotis, vertinti pasiekimus. Taikant probleminį mokymą(si) studentai turi galimybę panaudoti, pritaikyti ir susieti naujai išmoktą informaciją su jau turimomis žiniomis, integruoti savarankiško ir komandinio mokymosi pranašumus mokymo(si) procese. Būtina įvertinti ir studentų patirtį, jų kompetencijas. Studentams iš dėstytojo perimant mokymosi iniciatyvą padidėja ryšys tarp probleminio mokymo(si) bruožų ir ugdomų kompetencijų. Nuolatinis rezultatų vertinimas yra geriausia sąlyga studijų kokybei užtikrinti. Atsižvelgiant į esminius, į besimokančiuosius nukreipto mokymo(si), kaip ugdymo filosofijos, principus galima pasiekti laukiamų rezultatų, kad studentai gautų tinkamą išsilavinimą ir motyvuotai mokytųsi visą gyvenimą.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3099962en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8). ISSN 2029-1701, 2012, T. 8en
dc.subject.facultyViešojo saugumo akademijaen
dc.subject.keywordProblem-based learningen
dc.subject.keywordCompetenciesen
dc.subject.keywordApplicationen
dc.subject.keywordProbleminis mokymas(is)en
dc.subject.keywordKompetencijosen
dc.subject.keywordTaikymasen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection04H - Filologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record