Show simple item record

dc.contributor.authorPečkaitis, Justinas Sigitas
dc.contributor.authorMačerinskienė, Irena
dc.date.accessioned2018-12-17T12:40:41Z
dc.date.available2018-12-17T12:40:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn9789955191537
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15384
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen
dc.titleBakalauro baigiamojo darbo rengimo tvarkaen
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltRengdami bakalauro baigiamąjį darbą studentai susiduria su darbo temos pasirinkimo klausimais, tyrimo problemos, tikslo, uždavinių formulavimu, teorinės, metodologinės ir analitinės dalių rengimo eiga. Jiems trūksta žinių įforminant bakalauro baigiamąjį darbą. Baigiamuoju darbu bakalaurantas turi įrodyti savo sugebėjimą formuluoti tyrimo problemą, tikslą, uždavinius, analizuoti mokslinę literatūrą pasirinkta tema, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties darbus, sėkmingai atlikti tos krypties tyrimus, nagrinėti tyrimo duomenis, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą pagal Universiteto patvirtintus reikalavimus. Mokomojo leidinio tikslas – pateikti studentams bakalauro baigiamajam darbui keliamus reikalavimus, formuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, ugdyti studento savarankiškumą bei darbo įforminimo kultūrą. Autoriai didelį dėmesį skiria bakalauro baigiamojo darbo temos, tyrimo problemos, tikslo ir uždavinių formulavimo reikalavimams, atskirų šio darbo dalių struktūrai bei jų rengimo tvarkai. Mokomajame leidinyje pateikiami bakalauro baigiamojo darbo įforminimo, anotacijų ir santraukų rengimo reikalavimai, mokslinės literatūros įforminimo tvarka. Pabaigoje išdėstomi bakalauro baigiamojo darbo viešo gynimo reikalavimai. Prof. Justino Sigito Pečkaičio ir prof. Irenos Mačerinskienės mokomojo leidinio prieduose yra pateikiami bakalauro baigiamojo darbo rengimo proceso etapai, darbo vadovo atsiliepimo ir recenzento recenzijos rengimo reikalavimai. Šie metodiniai reikalavimai skiriami ir studentams, ir dėstytojams.en
dc.editorial.boardNėraen
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordBakalauro darbasen
dc.subject.keywordTvarkaen
dc.subject.keywordMetodinė priemonėen
dc.subject.publicationtypeK2cen
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Literatūra studijoms / Literature for studies [194]
    Kolekcija prieinama tik MRU bendruomenės nariams! Prie kolekcijos junkitės su MRU autorizacija / Collection is available for MRU community members only! Please log in with MRU credentials

Show simple item record