Show simple item record

dc.contributor.authorBrazienė, Rūta
dc.contributor.authorMikutavičienė, Inga
dc.date.accessioned2018-11-21T10:54:18Z
dc.date.available2018-11-21T10:54:18Z
dc.identifier.issn1648–2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15336
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to disclose youth assessment of Lithuanian housing policy. The paper discusses housing policy and the youth housing challenges. The empirical part of the paper is based on the Lithuanian youth original empirical research results “Housing Provision for the Youth in Lithuania: Opportunities and Problems” carried out in 2017–2018. This research was carried out in the framework of the project” Housing Provision for the Youth: Processes, Problems and Solutions in Lithuania (JABS)” (GER 007/17) funded by the Lithuanian Science Council National Research Program “Welfare Society”. The results of the survey research revealed that Lithuanian housing policy young people assess rather unfavourably. According to the respondents there is a lack of more active State role and regulation of housing policy, housing policy regulation, more effective action against “shadow” housing rental. Analysis of the research results according to the social demographics characteristics indicated that women are tend to stress more State support for the first housing provision, cash benefits and compensations for housing maintenance. Moreover, 30–35 years old persons indicated more State support for the first housing provision than representatives of the other youth age groups.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleBūsto politikos vertinimas Lietuvoje: jaunimo grupės požiūrisen
dc.title.alternativeHousing Policy Assessment in Lithuania: Youth Group Approachen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠio mokslinio straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos jaunimo būsto politikos vertinimą. Straipsnyje aptariama būsto politika ir pagrindinės jaunimo galimybes apsirūpinti būstu sąlygojančios problemos. Empirinė straipsnio dalis remiasi originalaus Lietuvos jaunimo empirinio tyrimo „Lietuvos jaunimo apsirūpinimas būstu: galimybės ir problemos“, atlikto 2017–2018 m., rezultatais. Šis tyrimas atliktas įgyvendinant LMT finansuojamos nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektą „Jaunimo apsirūpinimas būstu: procesai, problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje (JABS)“ (GER 007/17). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad jaunimas Lietuvos būsto politiką vertina gana nepalankiai. Būsto politikos srityje pasigendama aktyvesnio valstybės vaidmens, būsto politikos reguliavimo, efektyvesnės kovos su neapmokestinama būsto nuoma. Analizuojant tyrimo duomenų rezultatus pagal socialines demografines charakteristikas, išryškėjo tai, kad moterys labiau akcentavo valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti, piniginių pašalpų ir kompensacijų būstui išlaikyti poreikį. Paminėtina ir tai, kad 30–35 m. asmenys buvo labiau linkę akcentuoti valstybės paramos poreikį pirmajam būstui įsigyti.en
dc.doi10.5755/j01.ppaa.17.3.21959en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2018, 17(3)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordJaunimasen
dc.subject.keywordJaunimo galimybės apsirūpinti būstuen
dc.subject.keywordBūsto politikos vertinimasen
dc.subject.keywordYouthen
dc.subject.keywordYouth housing provision possibilitiesen
dc.subject.keywordHousing policy assessmenten
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record