Show simple item record

dc.contributor.authorStačinskaitė, Simona
dc.contributor.authorPetrauskienė, Rūta
dc.date.accessioned2018-11-21T07:20:53Z
dc.date.available2018-11-21T07:20:53Z
dc.identifier.issn1648–2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15328
dc.description.abstractThe article analyzes the theoretical concepts of competence, competence management and competency model and their relationship between each other. Article reveals possibilities of using the competency model in the process of human resources management in the civil service. The model of competencies of the civil service of the Republic of Lithuania and the methodology of its application is analyzed. The aim of the article is to study the experience of applying the competency model in the process of human resources management in the civil service in Lithuania. To achieve this, a qualitative social survey was conducted - a semi-structured expert interview. During the research, the issues of the implementation of the competency model were identified.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleKompetencijų modelio taikymas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo procese: Lietuvos institucijų patirtisen
dc.title.alternativeApplication of the Competency Model in the Human Resources Management Process in the Civil Service: Experience of Lithuanian Institutionsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamos kompetencijos, kompetencijų valdymo ir kompetencijų modelio teorinės sampratos ir jų ryšys, atskleidžiamos kompetencijų modelio taikymo valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo procese galimybės. Nagrinėjamas parengtas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos kompetencijų modelis ir jo taikymo metodika. Straipsnyje formuluojamas tikslas – ištirti kompetencijų modelio taikymo patirtį Lietuvos valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo procese. Šiam tikslui pasiekti buvo atliekamas kokybinis socialinis tyrimas – pusiau struktūruotas ekspertinis interviu. Tyrimo metu buvo identifikuoti pagrindiniai kompetencijų modelio pranašumai, susiję su institucijų biudžeto lėšų taupymu, ir trūkumai, susiję su paties modelio sudėtingumu dėl per daug aukštų ir neaiškių kompetencijų lygių ir per daug sudėtingai aprašytų kompetencijų indikatorių.en
dc.doi10.5755/j01.ppaa.17.3.21951en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2018, 17(3)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordValstybės tarnybaen
dc.subject.keywordKompetencijaen
dc.subject.keywordKompetencijų modelisen
dc.subject.keywordCivil serviceen
dc.subject.keywordCompetencyen
dc.subject.keywordCompetence modelen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record