Show simple item record

dc.contributor.authorRaudeliūnas, Rimantas
dc.contributor.authorValickas, Andrius
dc.date.accessioned2018-11-12T12:09:47Z
dc.date.available2018-11-12T12:09:47Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15315
dc.description.abstractArticle analyzes military officers¢ career management in the context of global human resources management trends. Nowadays careers of majority of employees of public and private sector organizations are becoming more individualized and flexible, employees are entitled more responsibility in career decision making. However it remains unclear how changes in career management polices and practice have to affect army structures, what and how career expectations of military offices have to be developed and satisfied within the military system. Military officers’ careers can not just happen due to uncontrolled reasons or due to expression of private interests as this could hurt the security of the country. Military careers has to be systemically, rationally and transparently regulated taking into consideration the needs of the military structures also clearly defining the merits, competencies, qualifications and values of the military officers which have to be taken into consideration in career decision making.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleKarininkų karjeros valdymas krašto apsaugos sistemoje: problemos ir tobulinimo perspektyvosen
dc.title.alternativeMilitary officers career management in the Ministry of National Defense: problems and developmental perspectivesen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamos karininkų karjeros valdymo problemos ir perspektyvos. Globalizacijos sąlygomis daugelyje valstybių kinta individo vaidmuo visuomenėje, pilietinėje ir ekonominėje veikloje, todėl kinta ir karjeros samprata. Keičiasi suvokimas apie tai, kas yra atsakingas už karjeros valdymą, koks turėtų būti karjeros valdymo procesas ir rezultatas, karjeros valdymas tampa pro-aktyviu, paties individo valdomu. Apibendrinant iki šiol šioje srityje atliktus tyrimų duomenis turime konstatuoti, kad karininkų karjeros valdymo srityje susiduriame su fragmentiška ir nepakankama moksline informacija. Lieka neaišku, kiek ir kaip tradicinės organizacinės struktūros, vyraujančios kariuomenėje yra suderinamos su šiuolaikinėmis karjeros valdymo realijomis, kurios kariuomenę pasiekia per naujai į karines struktūras ateinančius žmogiškuosius išteklius, kaip turi būti užtikrinamos karių teisės į karjerą ir kokiais pagrindais gali būti siekiama karjeros kariuomenėje, kaip gali būti palaikoma karininkų motyvacija siekti karjeros, kaip turėtų būti formuojami ir valdomi karininkų karjeros lūkesčiai. Šio straipsnio tikslas yra atlikti karininkų karjeros valdymo konteksto analizę, įvertinti teisines karininkų karjeros valdymo prielaidas ir identifikuoti individualius veiksnius, turinčius įtakos karininkų karjeros valdymui. Tyrimo objektas - karininkų karjeros valdymo sistema. Tikslui pasiekti autoriai naudosis sisteminės analizės, teisinių aktų analizės, apibendrinimo ir sintezės metodais. Karjera Lietuvos kariuomenėje negali būti reiškiniu, kuris tiesiog nutinka dėl nekontroliuojamų priežasčių, dėl išorinio patriotizmo demonstravimo, ar dėl nepotizmo, protekcionizmo ar kokių nors kitų privačių interesų raiškos formų, bet privalo būti racionaliai valdomu reiškiniu, kai visoms suinteresuotoms šalims yra iš anksto žinoma už kokius nuopelnus, kompetencijas ir kvalifikacijas karininkai gali tikėtis įgyvendinti savo karjeros lūkesčius.en
dc.doi10.13165/VPA-18-17-2-11en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:30252014en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2018, 17(2)en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordKarininkų karjeraen
dc.subject.keywordKarjeros valdymasen
dc.subject.keywordKarjeros sistemaen
dc.subject.keywordCareer of military officersen
dc.subject.keywordCareer managementen
dc.subject.keywordCareer systemen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record