Show simple item record

dc.contributor.authorGasiūnaitė-Binkienė, Mantė
dc.date.accessioned2018-11-12T12:02:10Z
dc.date.available2018-11-12T12:02:10Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15314
dc.description.abstractIn the European and Bologna process documents the main aim of higher education (HE) is the creation of an advanced, competitive and economically strong Europe. Educated people who are able to create personal and career professional success are especially important for seeking this aim. Liberal education is widely understood as intellectual and cognitive formation, therefore it is an essential condition to ensure the development of educated and successful individuals. But the base of liberal education development is the policy of quality assurance (QA) in the HE which at the same time is a priority and a source of trust for European HE. The empirical results of this research shows that problems of policy of the HE QA in Lithuania are related to the lack of focus on successfulness of the personal life and motivational incentives for students, focus on development of the general and entrepreneurial competences, ambition of the state to control students’ flows, lack of rational and systematic planning of the state and problems concerned forecasting of changes in the labour market, and different perception of the concept of quality by stakeholders. The fact that there are problems and shortcomings in the field of policy of HE QA, there is a lack of research involving liberal education in conjunction with the HE QA – poses a risk for liberal education development and for the creation of an advanced competitive and economically strong Europe.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titlePolicy of higher education quality assurance: opportunities and barriers to the development of liberal education in Lithuaniaen
dc.title.alternativeAukštojo mokslo kokybės užtikrinimo politika: galimybės ir kliūtys liberaliojo švietimo plėtrai Lietuvojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltEuropos ir Bolonijos proceso dokumentuose pagrindiniu aukštojo mokslo siekiu yra įvardintas pažangios, konkurencingos ir ekonomiškai stiprios Europos kūrimas. Šio siekio įgyvendinimas yra priklausomas nuo atskirų kontinento valstybių pažangos ir konkurencingumo, o išsilavinę žmonės, gebantys susikurti sėkmingą asmeninį gyvenimą ir profesinę karjerą yra svarbiausias faktorius siekiant minėto tikslo. Išsilavinusių ir sėkmingų asmenybių plėtrai užtikrinti esminė sąlyga yra liberalusis švietimas. Tačiau liberaliojo švietimo plėtros pagrindas yra aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo politika - svarbiausias pasitikėjimo Europos aukštuoju mokslu šaltinis ir prioritetinė sritis. Kokybinio tyrimo rezultatai leido išskirti aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo politikos problemines sritis (darančias įtaką ir liberaliajam švietimui): dėmesio asmens gyvenimo sėkmingumui, studentų motyvavimo priemonių, dėmesio bendrųjų ir verslumo kompetencijų ugdymui trūkumas, valstybės siekis sukontroliuoti studentų srautus, valstybės racionalaus ir sistemingo planavimo trūkumas bei darbo rinkos pokyčių prognozavimo problemos, socialinių dalininkų skirtingas kokybės sampratos suvokimas ir kt. Tai, kad aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo politikoje yra spragų, trūksta tyrimų, apimančių liberalųjį švietimą siejant jį su aukštojo mokslo kokybės užtikrinimu – kelia pavojų liberaliojo švietimo plėtrai, pažangios, konkurencingos valstybės kūrimui.en
dc.doi10.13165/VPA-18-17-2-10en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:30253378en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2018, 17(2)en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordHigher educationen
dc.subject.keywordQuality assurance policyen
dc.subject.keywordLiberal educationen
dc.subject.keywordAukštasis mokslasen
dc.subject.keywordStudijų kokybės užtikrinimo politikaen
dc.subject.keywordLiberalusis švietimasen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record