Show simple item record

dc.contributor.authorSurvila, Arvydas
dc.contributor.authorSmalskys, Vainius
dc.contributor.authorNovikovas, Andrejus
dc.contributor.authorTvaronavičienė, Agnė
dc.contributor.authorStasiukynas, Andrius
dc.date.accessioned2018-11-12T11:45:54Z
dc.date.available2018-11-12T11:45:54Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15312
dc.description.abstractTo manage emergencies and disasters most often is used the model composed of four phases: risk mitigation, preparedness, response and recovery. During the response phase, an incident management structure (IMS) is developed. It is generally acknowledged that the participation of communities in response actions increases the resources of public authorities and helps eliminate the outcomes of an incident in a more effective manner. Referring to the principles of the Neo-Weberian this article analyses the IMS, communitiesparticipation in the incident management and examines the assumptions of the Lithuanian laws on communities participation in incident management. The results of the research have revealed that community participation in the management of an incident, an emergency or a disaster is not regulated in Lithuania’s legislation, for this reason, the conclusion could be drawn that it is difficult to apply advanced IMSs and to find a common solution while manoeuvring between the actions of the hierarchy-based institutions and officials or officers and citizen or their group participation in the management of emergencies, disasters and incidents.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleBendruomenės įtraukimo į incidento valdymą organizacinės prielaidos ir teisinės galimybės Lietuvojeen
dc.title.alternativeOrganizational preconditions and legal opportunities in Lithuania for the involvement of community participation in the incident managementen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltEkstremalių, nepaprastųjų situacijų valdymui dažniausiai naudojamas modelis susidedantis iš keturių fazių: rizikos mažinimo, pasiruošimo, atsako ir atkūrimo. Atsako fazės metu sukuriama incidento valdymo struktūra (IVS). Visuotinai pripažinta, kad į traukus į a tsakomųjų v eiksmų v ykdymą b endruomenes, p adidinami k ompetentingų viešojo valdymo institucijų ištekliai ir efektyviau likviduojami incidento padariniai. Straipsnyje, remiantis ekstremalių, nepaprastųjų situacijų, neovėberinio valdymo principais, analizuojama IVS, bendruomenės dalyvavimo reikšmė incidento valdyme irLietuvos teisinio reguliavimo prielaidosįtraukti bendruomenes įekstremalios ar nepaprastosios situacijos valdymą.Tyrimo rezultatai rodo, kad bendruomenių įtraukimas į incidento, ekstremalios, nepaprastosios situacijos valdymą Lietuvos teisės aktuose nėra numatytas, todėl daroma išvada, kad valstybėje sudėtinga taikyti pažangias IVS ir rasti dermę tarphierarchija pagrįstų institucijų ir pareigūnų veiksmų bei bendruomenių ir jų narių dalyvavimo incidentų , ekstremalių,nepaprastųjų situacijųvaldyme.en
dc.doi10.13165/VPA-18-17-2-08en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:30253188en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2018, 17(2)en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordIncidentų valdymasen
dc.subject.keywordNeovėberinis valdymasen
dc.subject.keywordBendruomenių dalyvavimasen
dc.subject.keywordIncident managementen
dc.subject.keywordNeo-Weberian managementen
dc.subject.keywordCommunity participationen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record