Show simple item record

dc.contributor.authorGavkalova, Nataliia
dc.contributor.authorKolupaieva, Irina
dc.date.accessioned2018-11-12T08:19:34Z
dc.date.available2018-11-12T08:19:34Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15309
dc.description.abstractFull integration of Ukraine into the European political and economic environment requires the further democratization of social processes. A complete transition from an authoritarian or totalitarian regime to a democracy is essential for the creation of a new economic basis of society. This transformation of public consciousness, as an inevitable stage in the construction of a market economy, requires new forms of organization concerning the state regulation of all the various processes present in different sectors and at different levels. The modern concept of Public administration is firmly established as the standard form for the organization of processes and technological support of public administration in Ukraine. The use of a certain unified model of decentralization of Public administration within the framework of Local Self Government will ensure the necessary level of transparency in dealing with many of the common problems of regional development, including those in the context of economic liberalization.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleDecentralization of public administration in the process of building a democratic societyen
dc.title.alternativeViešojo administravimo decentralizavimas kuriant demokratinę visuomenęen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltKad Ukraina būtų pilnai integruota į Europos politinę ir ekonominę aplinką, būtina toliau demokratizuoti socialinius procesus. Norint sukurti naują ekonominį visuomenės pagrindą, yra būtina visiškai pereiti nuo autoritarinio ar totalitarinio režimo prie demokratijos. Viešosios sąmonės transformacijai – o tai yra neišvengiama rinkos ekonomikos kūrimo stadija – reikalingos naujos valstybinio reguliavimo organizavimo formos, kurios apimtų visus procesus skirtinguose sektoriuose ir įvairiuose lygmenyse. Šiuolaikinė viešojo administravimo samprata yra įsitvirtinusi kaip standartinė viešojo administravimo procesų ir technologinės paramos organizavimo forma Ukrainoje. Tačiau jos praktinis įgyvendinimas regioniniame valdyme, o taip pat ir ekonominių procesų Ukrainoje, vyksta labai lėtai. Ukrainoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, decentralizacija sukuria kontekstą, kuriame viešojo administravimo technologijos susiduria su didžiausiomis praktinio pritaikymo problemomis. Pačios naujausios tendencijos regioninės valdžios ir vietos valdžios galių decentralizacijos kontekste yra šios: efektyvaus strateginio dokumento, kuris apibrėžia bendruosius uždavinius, tendencijas, priemones ir decentralizacijos mechanizmus visose visuomenės-politikos ir socialinių-ekonominių santykių sistemose priėmimas; plačiai paplitęs mokslo pasitelkimas kuriant regioninio vystymosi programas ypač fokusuojantis į investicijų grąžą ir / ar realią socialinę ar ekonominę naudą; vertikalios ir horizontalios sistemos formavimas vietos ir regioninės valdžios pastangų koordinavimui siekiant suaktyvinti jų bendradarbiavimą dorojantis su teritorinio valdymo iššūkiais; efektyvaus teisinio pagrindo sukūrimas, kuris pašalina visus jautrius aspektus vietos valdžios, viešosios valdžios, verslo struktūrų ir pilietinės visuomenės institucijų bendradarbiavimo kontekste socialinio-ekonominio regionų vystymosi procese; vadybininkų visuose viešojo administravimo sistemos lygmenyse, įtraukiant ir pilietinės visuomenės institucijas, rengimas ir jų kompetencijų tobulinimas. Tam tikro unifikuoto viešojo administravimo decentralizavimo modelio vietos savivaldos rėmuose naudojimas užtikrins būtiną skaidrumo lygį sprendžiant daugelį bendrų regioninio vystymosi problemų, o taip pat ir tų, su kuriomis susiduriama ekonominės liberalizacijos kontekste.en
dc.doi10.13165/VPA-18-17-2-05en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2018, 17(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordDecentralizationen
dc.subject.keywordPublic administrationen
dc.subject.keywordRegional developmenten
dc.subject.keywordDecentralizacijaen
dc.subject.keywordViešasis administravimasen
dc.subject.keywordRegioninis vystymasisen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record