Show simple item record

dc.contributor.authorRaišienė, Agota Giedrė
dc.contributor.authorSkulskis, Virgilijus
dc.date.accessioned2018-11-12T07:54:18Z
dc.date.available2018-11-12T07:54:18Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15306
dc.description.abstractIn the wake of Brexit, the change scenarios discussed by the EU speak of a higher decision independence in member states. Therefore, Lithuania faces a task to essentially review the practice of policy of agriculture. Also, the changes in balance of the power of stakeholders have become mandatory in consideration of global market, changing consumers’ needs and technological progress. Thus, a current tradition where interest groups represent the stakeholders’ rather than participate in protecting joint interests, should be changed. With respect to the relevance, the goal of the article is to propose the conceptual model of balanced stakeholder power in the processes of decision making when forming agrarian policy. Theoretical approach of collaborative governance was invoked along with meta-analysis of publications on stakeholder participation, collaboration and empowerment.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleCollaboration turn: towards understanding stakeholder empowerment for agrarian policy makingen
dc.title.alternativeBendradarbiavimo link: suinteresuotųjų įgalinimas formuojant agrarinę politikąen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltSuinteresuotųjų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant agrarinę politiką tapo itin aktualus iššūkis Lietuvai. ES svarstomi naujo laikotarpio politikos pokyčių scenarijai kalba apie didesnį sprendimų savarankiškumą šalyse narėse. Dėl to Lietuvai kyla uždavinys iš esmės peržiūrėti agrarinės politikos įgyvendinimo principus. Suinteresuotųjų galios balanso pokyčiai globalios rinkos, kintančių vartotojų poreikių ir technologinės pažangos sąlygomis tapo būtini dar ir dėl to, kad nebepakanka ligšiolinės tradicijos, kai asocijuotos interesų grupės daugiau reprezentuoja, nei gina atstovaujamus interesus. Šios problematikos pagrindu formuluojamas straipsnio tikslas – pateikti koncepcinį agrarinio sektoriaus suinteresuotųjų galios pusiausvyros modelį. Tikslui pasiekti pasitelkta valdysenos bendradarbiaujant teorinė prieiga ir mokslinių publikacijų meta-analizė.en
dc.doi10.13165/VPA-18-17-2-02en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2018, 17(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordCollaborative governanceen
dc.subject.keywordBalanced stakeholder poweren
dc.subject.keywordPolicy of agricultureen
dc.subject.keywordValdysena bendradarbiaujanten
dc.subject.keywordSuinteresuotųjų galios pusiausvyraen
dc.subject.keywordAgrarinė politikaen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record