Show simple item record

dc.contributor.authorIndrašienė, Valdonė
dc.contributor.authorKairelytė-Sauliūnienė, Eglė
dc.date.accessioned2018-11-07T11:42:31Z
dc.date.available2018-11-07T11:42:31Z
dc.identifier.issn2029-2775
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15293
dc.description.abstractScientific research data evidences that the number of children with autism spectrum disorder (ASD) is growing in Lithuania, as general global trend, however, Lithuanian educators are still unprepared to learn students with ASD (Diržytė, Mikulėnaitė ir Kalvaitis, 2016). One of the reasons of this issue – students’ behavior problems, which significantly disturbs the process of education. The education system in Lithuania has not yet found its unified model of education for effective intervention plans for students with problem behavior, while Functional behavior assessment (FBA) is already successfully used to reduce problem behavior of children with ASD in the United States and in part of Western European countries. The purpose of this article – to explore the practice of Western countries in the application of FBA procedures for the purposes of developing interventions for students with ASD. The meta-analysis of secondary data was performed for the purposes of this research. The article deals only with those studies’ results, which are directly related to the core problem of this article. The overview of the foreign studies has clearly shown that FBA methods may be effectively applied in both – group and individual learning – to reduce problem behaviours of children with ASD. FBA is a process when the variables influencing problem behavior are identified and this allows you to identify an effective treatment for severe problem behavior. The FBA provides the means to reduce challenging behavior sets for students with ASD and to use the outcomes of an FBA to develop function-based intervention plans. Data is essential in determining the effectiveness of an intervention and its durability. Behavior problems of students with ASD have been addressed successfully by using reinforcement of alternative behavior and extinction of inappropriate behavior. Additional research is necessary in order to find out and justify the effectiveness of the application of FBA in the Lithuanian realm.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleFunkcinio elgesio vertinimo metodikos taikymas ugdant probleminiu elgesiu pasižyminčius autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikusen
dc.title.alternativeFunctional behavior assessment in eduction of autistic children with problem behaviouren
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTyrimai rodo, kad Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, daugėja vaikų, kuriems diagnozuojamas autizmo spektro sutrikimas, tačiau Lietuvos pedagogai vis dar nepasiruošę ugdyti autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus (Diržytė, Mikulėnaitė ir Kalvaitis, 2016). Viena minėtos problemos priežasčių – ugdymo(si) procesą apsunkinantis probleminis šių vaikų elgesys. Lietuvos švietimo sistema vis dar neatrado vieningo ugdymo modelio šiai problemai spręsti, tačiau probleminis autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų elgesys, kaip tyrimo objektas, sudomino nemažai užsienio mokslininkų (Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman ir Richman, 1994; McGuire, Fung, Hagopian, Vasa, Mahajan, Bernal, Silberman, Wolfe, Coury, Hardan, Veenstra-VanderWeele ir Whitaker, 2016 ir kt.). Imta ieškoti efektyvių ugdymo metodų, tinkančių spręsti ugdytinių elgesio problemas, ir tokiu būdu palengvinti šių vaikų sklandų įsitraukimą į ugdymo(si) kartu su kitais bendraamžiais procesą. Mokslininkai (Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman ir Richman, 1982; Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman ir Richman, 1994; Scott ir Kamps, 2007; Oliver, Pratt ir Normand, 2015 ir kt.) ėmė gilintis į Funkcinio elgesio vertinimo metodikos panaudojimo galimybes ir individualių užsiėmimų metu ir ugdant probleminį elgesį turintį ugdytinį klasėje. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti kitų šalių praktiką apie Funkcinio elgesio vertinimo metodikos panaudojimo galimybes ugdant probleminį elgesį turinčius autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. Tyrimo tikslui pasiekti atlikta antrinių duomenų metaanalizė pagrindiniuose užsienio moksliniuose leidiniuose, šia tematika. Straipsnyje pateikiami tik tie tyrimo rezultatai, kurie susiję su straipsnio problema. Apžvelgus užsienio tyrimus galima teigti, kad Funkcinis elgesio vertinimas gali būti efektyviai taikomas probleminiam autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų elgesiui keisti ir individualių užsiėmimų, ir grupinių užsiėmimų metu. Funkcinio elgesio vertinimo efektyvumas sietinas su jo specifika, t.y., ugdymo metodai probleminiam elgesiui keisti parenkami atsižvelgiant į konkretaus elgesio funkciją, o ne asmenines pedagogo interpretacijas.en
dc.doi10.13165/SD-18-16-1-09en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:29220543en
dc.publication.sourceSocialinis darbas. ISSN 1648-4789. 2018, Nr. 16(1)en
dc.subject.facultyEdukologijos ir socialinio darbo institutasen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordAutizmasen
dc.subject.keywordFunkcinis elgesio vertinimasen
dc.subject.keywordProbleminis elgesysen
dc.subject.keywordAutismen
dc.subject.keywordFunctional behavior assessmenten
dc.subject.keywordProblem behavioren
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record