Show simple item record

dc.contributor.authorŽalnieriūnas, Linas
dc.date.accessioned2018-10-31T08:04:24Z
dc.date.available2018-10-31T08:04:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1392–6195
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15273
dc.description.abstractThe article deals with the most widespread theory of adequate causation (causality). The problem arising from the process of its identification is that the causal connection, as an objective feature of a criminal act, due to an improperly chosen theory, is identified with the subjective features of the criminal offense – guilty. In the article, a more detailed analysis has attributed the causal relationship as an objective feature of the criminal offense. Therefore, it is reasonable to look at the nature of the causation and the content of the adequate causation theory. The article inevitably reveals the differences between the criminal offense elements - the causation and evidence of guilt. In the article, the author analyses criminal and civil law regulations relevant to the causation topic and alternatives available for changing the incorrect theory.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleAdekvataus priežastinio ryšio teorija ir jos atribojimo nuo kaltės problemaen
dc.title.alternativeAdequate causation theory and the problem of separating it from guilten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojama baudžiamosios teisės doktrinoje labiausiai paplitusi – adekvataus priežastinio ryšio (priežastingumo) teorija ir jos nustatymo procese kylanti problema: priežastinis ryšys, kaip objektyvusis nusikalstamos veikos sudėties požymis, dėl netinkamai pasirinktos teorijos, neretai siejamas bei turinio prasme tapatinamas su subjektyviuoju nusikalstamos veikos sudėties požymiu – kalte. Darbe detalesnės analizės sulaukė priežastinio ryšio, kaip nusikalstamos veikos sudėties požymio, priskyrimas objektyviesiems požymiams. Todėl pagrįstai gilinamasi į priežastinio ryšio objektyvų pobūdį bei adekvataus priežastingumo teorijos turinį. Pateikiama skirtingų nusikalstamos veikos sudėties požymių analizė – priežastinio ryšio ir kaltės sugretinimas ir palyginimas. Jais siekiama pateikti šių, unikalų turinį turinčių, požymių takoskyrą. Straipsnyje taip pat analizuojamos baudžiamosios ir civilinės teisės reguliavimo priežastinio ryšio tematika alternatyvos netinkamai teorijai pakeisti.en
dc.doi10.13165/JUR-18-25-1-08en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:30305332en
dc.publication.sourceJurisprudencija. ISSN 1392-6195, 2018, 25(1)en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordBaudžiamoji teisėen
dc.subject.keywordPriežastinis ryšysen
dc.subject.keywordAdekvataus priežastingumo teorijaen
dc.subject.keywordCriminal lawen
dc.subject.keywordCausationen
dc.subject.keywordAdequate causation theoryen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record