Show simple item record

dc.contributor.authorValutytė, Regina
dc.contributor.authorDaukšienė, Inga
dc.date.accessioned2018-10-31T07:43:02Z
dc.date.available2018-10-31T07:43:02Z
dc.identifier.issn1392–6195
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15272
dc.description.abstractThe article analyses the legal environment for granting procedural rights to students facing charges of a violation of academic ethics, particularly taking into account the particularities of the legal status of the Lithuanian higher education institutions (HEI). Lithuanian HEIs are not subjects of public administration, therefore they are not subjected to the requirements of the principle of good administration, which would accordingly guarantee a set of the main procedural rights to students. However, as procedural students’ rights may be regarded as standards of academic ethics, the obligation to guarantee the rights stems not only from the Constitution of Lithuania and other legal acts but also the mission of each HEI. Furthermore, the authors examine to which extent HEIs regulate the procedural rights in their internal legal acts. The systematic analysis of the regulation of selected Lithuanian universities discloses that students are granted some procedural rights (mostly the right to be informed of the suspicion and to participate in a hearing), but none of the legal acts analyzed is consistent and sufficiently detailed. This may be explained by a relatively low level of academic ethics culture in the country, the lack of scientific debate on the subject and poorly developed case-law regarding procedural rights of students.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleStudentų procedūrinių teisių užtikrinimo tiriant akademinės etikos pažeidimą teisinės prielaidosen
dc.title.alternativeLegal preconditions for ensuring the procedural guarantees to students facing charges of academic misconducten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamas klausimas, ar Lietuvos aukštosios mokyklos, atsižvelgiant į jų teisinio statuso ypatumus bei jiems LR Konstitucija suteiktą plačią autonomiją, privalo studentams (klausytojams), dėl kurių pradėtas tyrimas dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, suteikti procedūrines teises, jeigu to daryti įsakmiai neįpareigoja Mokslo ir studijų įstatymas. Sisteminė pasirinktų universitetų viešai paskelbtų vidaus teisės aktų analizė rodo sisteminio požiūrio ir šio klausimo svarbos suvokimo trūkumą: nepaisant tyrimų skaičiaus augimo, nei vieno universiteto teisinis reguliavimas nėra nuoseklus, sistemiškas ir pakankamai detalus. Nors ne vienoje aukštojoje universitetinėje mokykloje procedūrinės studentų (klausytojų) teisės tyrimo dėl galimo akademinės etikos pažeidimo metu yra įtvirtintos eilėje vidaus teisės aktų, reglamentuojančių savo prigimtimi panašias procedūras, dažniausiai studentams (klausytojams) suteikiama tik keletas pagrindinių procedūrinių teisių, kai kuriais atvejais šios teisės ir pareigos yra aptartos universitetų tvarkose, kurios nėra viešai skelbiamos.en
dc.doi10.13165/JUR-18-25-1-07en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:30290632en
dc.publication.sourceJurisprudencija. ISSN 1392-6195, 2018, 25(1)en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordAkademinė etikaen
dc.subject.keywordPažeidimasen
dc.subject.keywordProcedūrinės teisėsen
dc.subject.keywordAcademic ethicsen
dc.subject.keywordInfringementen
dc.subject.keywordProcedural rightsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record