Show simple item record

dc.contributor.authorLevchenko, Yaroslava
dc.date.accessioned2018-10-26T05:50:15Z
dc.date.available2018-10-26T05:50:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn9789955199113
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15237
dc.description.abstractNowadays, a number of studies are being carried out to assess attractiveness of individual enterprises, regions and countries. Increasing the investment attractiveness can help to create competitive advantages, open opportunities for innovation, reduce operating risks and operating costs, and improve the profitability. All the researchers who deal with the problem of investment attractiveness are unanimously convinced that investment attractiveness, as an independent definition, an element of a complex system, is one of conditions for formation of an investment environment and needs be assessed. And since the enterprise is recognized as a fundamental link in the formation of the investment attractiveness of a country, region or territory, there rises the questions of how to assess and how to ensure the investment attractiveness of an enterprise? To answer these questions the conceptual apparatus of the main structural components of investment attractiveness was clarified, the factors influencing investment attractiveness were studied in detail, the role of PPP in ensuring enterprise investment attractiveness was determined, a model for assessment of enterprise investment attractiveness was developed, a model for ensuring enterprise investment attractiveness in the context of regional development within the framework of the PPP mechanism was proposed.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMykolas Romeris Universityen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleAssessing and ensuring enterprise investment attractiveness in the context of regional developmenten
dc.title.alternativeĮmonės investicinio patrauklumo vertinimas ir užtikrinimas regioninio vystymosi konteksteen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltŠiuo metu vyksta eilė tyrimų atskirų įmonių, regionų ir šalių patrauklumui įvertinti. Investavimo patrauklumo (IP) padidinimas gali padėti kurti konkurentinius pranašumus, atverti galimybes naujovėms, mažinti operacines rizikas ir operacines išlaidas, o taip pat kelti rentabilumą. Visi tyrinėtojai, nagrinėjantys IP problematiką, vieningi tame, kad IP kaip savistovus apibrėžimas, sudėtingos sistemos elementas šalia kitų veiksnių sąlygoja investavimo aplinkos formavimą ir jį privalu įvertinti. O, kadangi įmonė pripažinta pagrindine grandimi, formuojant šalies, regiono ar teritorijos IP, iškyla klausimai, kaip įvertinti ir užtikrinti įmonės IP? Siekiant atsakyti į šiuos klausimus buvo patikslintas pagrindinių IP struktūrinių sudedamųjų dalių konceptualinis aparatas, smulkiai išanalizuoti įtakojantys IP veiksniai, nustatytas valstybinės-privačios partnerystės (VPP), užtikrinant įmonės IP, vaidmuo, parengtas įmonės IP vertinimo modelis, o, panaudojant VPP mechanizmą, pasiūlytas įmonės IP užtikrinimo regioninio vystymosi kontekste modelis.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:29698767en
dc.subject.facultyEkonomikos ir verslo fakultetasen
dc.subject.keywordEnterprise investmenten
dc.subject.keywordInvestment attractivenessen
dc.subject.keywordRegional developmenten
dc.subject.keywordInvesticijos į įmonesen
dc.subject.keywordInvestavimo patrauklumasen
dc.subject.keywordRegioninis vystymasisen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record