Show simple item record

dc.contributor.authorKozlovskij, Viktor
dc.date.accessioned2018-10-26T05:41:26Z
dc.date.available2018-10-26T05:41:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn9789955199151
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15236
dc.description.abstractThe doctoral dissertation aim is to find answer to following scientific problem: which of theoretical interpretations of integration, convergence and cohesion, as well as methodological tools should be used as a basis to measure and evaluate economic and social cohesion and its links with economic growth in EU? In the work it was developed the interpretation of the concept of economic and social cohesion, which is based on three fundamental aspects: convergence (convergence of the development levels of the entities is necessarily a result of cohesion), continuous development (balanced development of all components of cohesion) and sustainability (a constant development of all the compared entities). Author developed and practically tested the model of assessment of economic and social cohesion in the EU, based on the aggregate economic and social cohesion index. In this model GDP and Maastricht convergence criteria are supplemented by important structural indicators (employment, income inequality and risk-of-poverty), which help better assess real cohesion situation in EU.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleEkonominės ir socialinės sanglaudos ir sąsajų su ekonomikos augimu vertinimas Europos Sąjungojeen
dc.title.alternativeEvaluation of economic and social cohesion and its links with economic growth in the European Unionen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDaktaro disertacijoje sprendžiama mokslinė problema, kokiomis integracijos, konvergencijos ir sanglaudos teorinėmis interpretacijomis grindžiant ir kokius metodinius instrumentus naudojant galima būtų įvertinti ekonominę ir socialinę sanglaudą ir jos sąsajas su ekonomikos augimu. Darbe išplėtota ekonominės ir socialinės sanglaudos koncepcijos interpretacija, kuri remiasi trimis esminiais aspektais: konvergencija (sanglaudos rezultatas būtinai yra konvergencija arba subjektų vystymosi lygių suartėjimas), nuolatiniu vystymusi (visų sanglaudos dedamųjų tolygus vystymasis) ir darnumu (būtina visų lyginamų subjektų nuolatinė plėtra). Disertacijoje sukurtas ir praktiškai išbandytas ekonominės ir socialinės sanglaudos ES vertinimo modelis, kurio pagrindas yra autoriaus siūlomas bendrasis ekonominės ir socialinės sanglaudos indeksas. Šiame modelyje BVP ir Mastrichto konvergencijos kriterijai papildyti svarbiais struktūriniais rodikliais (užimtumu, pajamų nelygybe ir skurdo rizika), kurie padeda tiksliau įvertinti realią situaciją ES.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:29694590en
dc.subject.facultyEkonomikos ir verslo fakultetasen
dc.subject.keywordEkonominė ir socialinė sanglaudaen
dc.subject.keywordEkonomikos augimasen
dc.subject.keywordES vertinimo modelisen
dc.subject.keywordEconomic and social cohesionen
dc.subject.keywordEconomic growthen
dc.subject.keywordEU assessment modelen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record