Show simple item record

dc.contributor.authorBoris, Ludmila A.
dc.date.accessioned2018-05-02T11:23:26Z
dc.date.available2018-05-02T11:23:26Z
dc.identifier.issn2029-2236
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15214
dc.description.abstractThe article shows the underlying religious patterns of composing a model persuasive speech. We analyze the levels of invention and argumentation, location and structuring, the wording and decoration of a text as well as the delivery of it, from the perspective of modern Russian rhetoric. Intonation contours which unconsciously copy the religious style are illustrated with Yuri Levitan’s recitations and modern rock songs. Religious patterns were preserved in the Soviet times of declaratory atheism. These models continue to be out of the official ideology. Religious symbolism can mimic, but remains essentially stable. Patterns resonate in the hearts of listeners who live in the modern cynical and pragmatic world.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleReligious patterns in contemporary rhetorical discourseen
dc.title.alternativeReliginės struktūros šiuolaikiniame retoriniame diskurseen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje parodyta giluminė religinė retorinė struktūra įtikinamosios (persvazinės) retorikos modeliuose. Peržvelgiami atradimo ir argumentavimo, lokalizavimo ir struktūravimo principai, teksto žodinė išraiška ir teksto formavimas, apipavidalinimas kalbos priemonėmis, teksto pateikimas auditorijai. Nesąmoningai kopijuojančios religinį stilių intonacijų kreivės iliustruojamos Jurijaus Levitano rečitacijomis ir šiuolaikinėmis roko dainomis. Religiniai modeliai buvo išsaugoti sovietmečio deklaracinio ateizmo laikais. Šie modeliai išlieka ir oficialiojoje ideologijoje. Religijos simbolika gali imituoti, bet ji, iš esmės, išlieka stabili. Šablonai rezonuoja klausytojų, kurie gyvena šiuolaikiniame ciniškame ir pragmatiškame pasaulyje, širdyse.en
dc.doi10.13165/SMS-17-9-2-04en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos. ISSN 2029-2236, 2017, 9(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordPatternsen
dc.subject.keywordArgumentationen
dc.subject.keywordIntonation contoursen
dc.subject.keywordModeliaien
dc.subject.keywordArgumentaien
dc.subject.keywordIntonacijos kreivėsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01H - Filosofijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record