Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Andrzej
dc.contributor.authorWąsowicz, Jarosław
dc.date.accessioned2018-02-07T07:49:47Z
dc.date.available2018-02-07T07:49:47Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15188
dc.description.abstractThe hypothesis, that the emission of greenhouse gas in the whole EU, as well as in particular member countries is decreasing, was verified in this article. Due to the fact that emission depends on the number of inhabitants, it was calculated with regard to 1000 people and then the similarities of greenhouse gas emissions in the EU countries with various economic sectors were researched. Another hypothesis, concerning the fact that emission depends on the geographical position and historical conditions was verified. Czekanowski’s Method was used to make a division for homogeneous countries as regards the greenhouse gas emissions from various economic sectors. The analysis proved that the greenhouse gas emissions are decreasing in the whole EU, except for two countries where the emissions are rising. The conclusions were drawn after the division with the use of Czekanowski’s Method, the emission of greenhouse gas neither depends on geographical position, nor on historical conditions.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleGreenhouse gas emissions as regards the sectors in the European Union countriesen
dc.title.alternativeŠiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija Europos Sąjungos šalių sektoriuoseen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje buvo patikrinta hipotezė, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija visoje ES, ir ypač kai kuriose valstybėse narėse, mažėja. Atsižvelgiant į tai, kad dujų emisija priklauso nuo gyventojų skaičiaus, ji buvo paskaičiuota 1000 žmonių ir tada buvo tiriami šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos panašumai įvairiuose ES ekonomikos sektoriuose. Taip pat buvo patikrinta ir kita hipotezė, kad dujų emisija priklauso nuo geografinės padėties ir istorinių sąlygų. Czekanowskio metodas buvo naudojamas dalijant vienarūšes valstybes pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją skirtinguose ekonomikos sektoriuose. Analizė įrodė, kad išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis mažėja visoje ES, išskyrus dvi šalis, kuriose dujų išmetimas didėja. Panaudojus Czekanowskio metodą buvo padarytos išvados, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija nepriklauso nuo geografinės padėties, nei nuo istorinių sąlygų.en
dc.doi10.13165/VPA-17-16-4-12en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2017, 16(4)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordGreenhouse gas emissionsen
dc.subject.keywordEuropean Unionen
dc.subject.keywordCzekanowski’s Methoden
dc.subject.keywordŠiltnamio efektą sukeliančios dujų emisijosen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungaen
dc.subject.keywordCzekanowskio metodasen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection02S - Politikos mokslaien
atmire.preview.atmiredocenabled


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record