Show simple item record

dc.contributor.authorWarzecha, Katarzyna
dc.contributor.authorSkórska, Anna
dc.date.accessioned2018-02-07T07:38:59Z
dc.date.available2018-02-07T07:38:59Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15187
dc.description.abstract„Europe 2020- A strategy for smart, sustainable and inclusive growth” is a long term programme of socio- economic development of European Union for 2010 – 2020. The present study is to examine the process of implementation of Europe 2020 Strategy indicators as regards social exclusion and poverty combating in Poland and other EU countries, as well as setting trends in this area and forecasting the objectives implementation period for the EU as a whole and for Poland individually. Another objective of the research is categorizing the EU countries as regards the similar level of measures describing the social exclusion phenomenon by means of TOPSIS and Ward’s methods. The research period is 2005-2015.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe phenomenon of social exclusion in European Union Countries in relation to Europe 2020 Strategyen
dc.title.alternativeSocialinės atskirties reiškinys Europos Sąjungos šalyse, atsižvelgiant į Strategiją Europa 2020en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-lt„Europa 2020“ – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija – tai socioekonominė Europos Sąjungos valstybių vystymosi programa 2010-2020 metams. Ši strategija pakeitė Lisabonos strategiją, kuri buvo įgyvendinama 2000-2010 metais. Strategija Europa 2020 – tai reakcija į ekonominę 2008-2009 metų krizę ir bandymas išvengti panašių krizių ateityje. Ši strategija atitinka ilgalaikius Europos uždavinius, susijusius su globalizacija, gyventojų senėjimu ar didėjančiu poreikiu racionaliai naudoti išteklius. Šiame darbe buvo nagrinėjami Strategijos Europa 2020 įgyvendinimo rodikliai, tokie kaip socialinė atskirtis ir kovojimas su skurdu Lenkijoje ir kitose ES šalyse. Tyrimo laikotarpis apėmė 2005-2015 metus. Taikant TOPSIS ir Ward metodus, ES šalys buvo suskirstytos pagal panašias priemones, apibrėžiančias skurdo ir socialinės atskirties reiškinius. Įverčiai, rodantys skurdo pasireiškimo pavojų, priskirti Čekijos, Slovakijos, Prancūzijos ir Austrijos šalims, parodė, kad šios šalys patiria mažiausią skurdo lygį visoje Europos Sąjungoje. Tačiau Bulgarija, Rumunija, Graikija, Latvija ir Vengrija yra šalys, turinčios didžiausią šio reiškinio mastą. Skurdo rodiklis Lenkijoje yra beveik lygus ES vidurkiui (Lenkija - 23,4%; ES -27 23,7%). Lenkijoje yra pastebimas skurdo ir socialinės atskirties situacijos gerėjimas. Tą patvirtina analizuojamų rodiklių vertės pagerėjimas ir vieta, kurią Lenkija užima ES struktūroje.en
dc.doi10.13165/VPA-17-16-4-11en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2017, 16(4)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEurope 2020 Strategyen
dc.subject.keywordPoverty level indicatorsen
dc.subject.keywordForecastsen
dc.subject.keywordStrategija Europa 2020en
dc.subject.keywordSkurdo lygio rodikliaien
dc.subject.keywordPrognozėsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection02S - Politikos mokslaien


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record