Show simple item record

dc.contributor.authorWyrwa, Joanna
dc.contributor.authorBarska, Anetta
dc.contributor.authorJędrzejczak-Gas, Janina
dc.date.accessioned2018-02-06T12:17:51Z
dc.date.available2018-02-06T12:17:51Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15180
dc.description.abstractA new tool of EU cohesion policy, proposed for 2014-2020, that is, integrated territorial investments (ITI) was presented in the article. This tool, supporting sustainable development of urban areas, is supposed to encourage self-government units to cooperate more closely, above all, to motivate them to solve problems together. The goal of the article was to identify fundamental changes in approach to programming and financing the development in the years 2014-2020, present mechanisms and instruments of urban policy supported from the EU funds. The article systematizes knowledge concerning integrated territorial investments and new approaches to solve developmental problems of the cities and urban regions. Literature research was applied in this analysis and EU and domestic legal regulations concerning integrated territorial investments were reviewed. The implementation of integrated territorial investments in Polish functional areas was also identified.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleIntegrated territorial investments as a tool of building the capability of functional areas – illustrated with an example of Polanden
dc.title.alternativeIntegruotos teritorinės investicijos kaip funkcinių sričių pajėgumo kūrimo priemonė – iliustruota Lenkijos pavyzdžiuen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje yra pateikta nauja ES sanglaudos politikos 2014-2020 m. priemonė, t.y. integruotos teritorinės investicijos (ITI). Ši priemonė, paremianti tvarią miestų zonų plėtrą, turėtų paskatinti savivaldos vienetus glaudžiau bendradarbiauti, ir visų pirma, motyvuoti juos kartu spręsti problemas. Straipsnio tikslas – apibrėžti pagrindinius plėtros požiūrio pokyčius programoje ir finansavime 2014-2020 metais, pristatyti miestų politikos mechanizmus ir priemones, remiamas iš ES fondų. Straipsnyje yra susistemintos žinios, susijusios su integruotomis teritorinėmis investicijomis ir nauji požiūriai į miestų ir miestų regionų problemų sprendimus. Šioje analizėje buvo remtasi literatūriniais tyrimais, buvo išnagrinėti ES ir vidaus teisiniai reglamentai, susiję su integruotomis teritorinėmis investicijomis. Taip pat buvo apibrėžtas integruotų teritorinių investicijų Lenkijos funkcinėse srityse įgyvendinimas.en
dc.doi10.13165/VPA-17-16-4-04en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2017, 16(4)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordIntegrated territorial investments (ITI)en
dc.subject.keywordIntegrated territorial developmenten
dc.subject.keywordTerritorial cohesionen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record