Show simple item record

dc.contributor.authorStripeikienė, Janina
dc.date.accessioned2018-01-19T07:54:04Z
dc.date.available2018-01-19T07:54:04Z
dc.identifier.issn1392–6195
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15168
dc.description.abstractThis article aims to define the concept of the child‘s right to respect, as well as reviewing the related implementation and defence mechanisms, following the adoption of the amendments to the Law on Fundamentals of Protection of the Rights of the Child of the Republic of Lithuania in 2017. Although the analysis is essentially directed at highlighting the concept of the child’s right to respect entrenched in the national legal system and the scope of the protection provided therein, the chosen object for research is also examined in the context of international law (legal norms, international jurisprudence). The child’s right to respect is analysed in this article in substantive and procedural terms. In the first part of the article, the content of this right established in the national legal system is also outlined in the light of the requirements of international law. The provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania and those of the constitutional doctrine are highlighted in this context, and the relationship between the child‘s right to respect and respect for honour and dignity is reviewed. The scope of the protection of this right to respect is also examined on the basis of the jurisprudence of the Supreme Court of Lithuania. The second part of the article is dedicated to an analysis of the specifics related to the participation of children in court proceedings (civil, criminal). The rights granted to children and the situation with regard their implementation, as well as the conditions provided by national law for the implementation of the child’s right to be heard are analysed in this respect. Finally, conclusions are drawn on the concept of the child’s right to respect, and the nature and specifics of its defence.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVaiko teisė į pagarbąen
dc.title.alternativeThe child’s right to respecten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje, atsižvelgiant į 2017 metais padarytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus, siekiama apibrėžti vaiko teisės į pagarbą sampratą, apžvelgti jos įgyvendinimo ir gynybos mechanizmus. Nors iš esmės siekiama atskleisti nacionalinėje teisės sistemoje įtvirtintą vaiko teisės į pagarbą sampratą ir atitinkamai jos suteikiamos apsaugos apimtį, tyrimo objektas nagrinėjamas ir tarptautinės teisės (teisės normų, tarptautinių teismų jurisprudencijos) kontekste. Pasirinktam tikslui pasiekti vaiko teisė į pagarbą straipsnyje nagrinėjama materialiuoju ir procesiniu aspektais. Pirmoje straipsnio dalyje, atsižvelgus į tarptautinių teisės aktų reikalavimus, atskleidžiamas nacionalinės teisės normų suponuojamas vaiko teisės į pagarbą turinys. Ypatingas dėmesys šiame kontekste skiriamas aktualioms Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinos nuostatoms, kartu atskleidžiant vaiko teisės į pagarbą bei garbės ir orumo santykį, o vaiko teisės į pagarbą apsaugos apimtis nagrinėjama remiantis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija. Antroje straipsnio dalyje nagrinėjami vaiko dalyvavimo teismo procese (baudžiamajame, civiliniame) ypatumai: analizuojamos jam suteikiamos teisės ir jų įgyvendinimo specifika, nacionalinėje teisėje įtvirtintos prielaidos įgyvendinti vaiko teisę būti išklausytam. Galiausiai daromos apibendrintos išvados dėl vaiko teisės į pagarbą sampratos, pobūdžio, jos gynybos ypatumų.en
dc.doi10.13165/JUR-17-24-2-05en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceJurisprudencija. ISSN 1392-6195, 2017, 24(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordVaiko teisė į pagarbąen
dc.subject.keywordGarbė ir orumasen
dc.subject.keywordNacionalinis pagrindinių vaiko teisių katalogasen
dc.subject.keywordThe child’s right to respecten
dc.subject.keywordHonour and dignityen
dc.subject.keywordNational catalogue of basic children’s rightsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record